Materiały pomocnicze

24/05/2013
Județele 1930 2002 2011 Węgrzy ludność % Węgrzy ludność % Węgrzy ludność % Bistrita Nasaud 20.923 223.527 9,36  18.347 311.657 5,88 14.773 277.861   5,3 Timiș 84.756 559.591 15,14  50.556...
06/05/2013
Rok Ludność Rumuni % Węgrzy % Niemcy Cyganie % Turcy Tatarzy Lipoveani Serbowie Ukraińcy Słowacy Czesi Polacy 1930 18.057.028 12.981.324 71,9 1.425.507 7,9 745.421 262.501 1,5 154.772 105.750[1]   51.062...
08/02/2013
Wzrost/spadek liczby Węgrów w judeţach 1930 - 2011 Wzrost/spadek udziału ludności węgierskiej w ludności judeţów 1930 - 2011   1930     2002   1930 2002 Iudec Węgrzy Wszyscy   Węgrzy Wszyscy udział udział Bistrita-Nasaud...
14/07/2012
Liczba ludności Naddniestra w 1989 roku                                              - 750 tys. Liczba ludności Naddniestra...
08/06/2012
Mniejszość rosyjska Ludność Mołdawii według spisu z 2004 r.   Ogółem % Rumuni / Mołdawianie 2636411 78,2 Ukraińcy 282198 8,4 Rosjanie  196557...
07/06/2012
Dopiero na początku XVIII w., kiedy książe mołdowski Dumitru Kantemir stał się gwiazdą berlińskich i petersburskich salonów, istnienie państwa mołdawskiego zostało szerokie uznano przez wspólnotą międzynarodową. Mołdowa opuściła Związek Sowiecki 27 sierpnia 1991, jednakże jej wejście do ONZ następnego roku stało się podstawą narodzenia kwestii...
07/06/2012
  1926 1936 1939 1959 1970 1979 1989 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba...
07/06/2012
    Podział administracyjny  Ogółem Mołda wianie   %     Rumuni     %     Ukraińcy     %     Rosjanie...
07/06/2012
MAPA ETNICZNA MOŁDOWY Ludność Mołdawii według spisu z 2004 r. bez Naddniestrza   Ogółem % Rumuni / Mołdawianie 2.636.411 78,2 Ukraińcy 282.198 8,4 Rosjanie 196.557 5,8...