Artykuły

17/05/2012
Albańczycy w Macedonii zgodnie ze spisem z 20 czerwca 1994 r.   Lud. razem Macedończycy Albańczycy Turcy Romowie Serbowie Vlasi Inni 1936877 1288330 442914 77252 43732 39260...
02/06/1995
Albańczycy uważają, że wszyscy Grecy w Albanii to rolnicy, którzy przybyli z Grecji przed wojną i ich potomkowie, a zatem nie muszą mieć praw narodowych (w Macedonii ta sama teza jest proponowana w stosunku do Albańczyków, którzy przybyli z Kosowa, w tym samym celu co ta w Grecji w stosunku do Albańczyków, którzy przybyli z Albanii). Jednakże...