Artykuły

08/02/2013
Ludność muzułmańska w Bułgarii składa się z trzech grup etnicznych: z Turków, z 75% Cyganów, przeważnie turkojęzycznych, których Turcy sprowadzili w XV wieku na Bałkany oraz z Bułgarów i Macedończyków zwanych Pomakami i żyjących głównie w Rodopach, Haskowie, Kyrdżali, Pazardżiku, w Razgradzkim oraz w Macedonii Pirińskiej. Pomacy są głównie...