Prace studentów

17/05/2012
 Gruzja formalnie odzyskała niepodległość wraz z rozwiązaniem ZSRR w grudniu 1991 r., jednak stan stosunków rosyjsko-gruzińskich oraz polityka Rosji wobec tego państwa w latach 1990. w dużej mierze zależały od wydarzeń wcześniejszych, szczególnie zaś od okresu prezydentury Zwiada Gamsachurdii. Zostaną one omówione w I części tego rozdziału....
17/05/2012
Armenia i Azerbejdżan stały się niepodległymi państwami w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego w 1991 roku. Już trzy lata przed tym wydarzeniem uwikłały się w nie rozwiązany do dziś spór. „Kością niezgody” między oboma narodami stał się Górny Karabach. Konflikt ormiańsko-azerski rozpoczął się w 1988 roku i, aby zrozumieć wydarzenia na Kaukazie...
17/05/2012
  Politykę Rosji na Kaukazie po rozpadzie ZSRR, zarówno politykę zagraniczną - w stosunku do państw Zakaukazia, jak i politykę wewnętrzną - w stosunku do Kaukazu Północnego, można podzielić na dość wyraźne etapy: - od rozpadu ZSRR do wybuchu wojny w Abchazji (1991-1992) - od wybuchu wojny w Abchazji do zakończenia interwencji rosyjskiej w...