Materiały pomocnicze

31/05/2012
Republika Węgierska - Magyar Köztársaság (od 2012 Węgry – Magyarország) Partie i elity polityczne Węgier po 1990 roku Lech Wojciechowski – rocznik I, Peter Szabo – rocznik V, Franciszek  Rapacki – rocznik X, Tetiana Wezyr 2016  Partia Wybory Geneza Ludzie Program FIDESZ...
31/05/2012
WĘGRY CHRONOLOGIA WYDARZEŃ 1985-2016 1985 II - 6.II Referat Jánosa Kisa o samoograniczeniu ruchów społecznych przy wychodzeniu z systemu jałtańskiego. III - 25-28.III XIII zjazd partii János Berecz sekretarzem ds. ideologii za György Aczéla. Károly Grósz związany w swojej karierze partyjnej m. in. z Wydziałem Agitacji i Propagandy...
17/05/2012
Na Węgrzech, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, znajdujących się w orbicie wpływów Związku Sowieckiego, demokratyczne formy życia politycznego zaczęły odradzać się w końcu lat osiemdziesiątych, po niemal półwiekowej przerwie. Wraz z wprowadzaniem przez komunistów pierestrojki poszerzał się margines wolnych inicjatyw podejmowanych...
28/04/2008
- Czy istniał jakiś scenariusz zmiany systemu politycznego na Węgrzech? - Oczywiście, że był taki scenariusz. O tym wiedzieli wszyscy. Pamiętam, iż mówił o tym Kriuczkow, ówczesny szef KGB. Pewnego popołudnia - byłem wtedy premierem - otrzymałem wiadomość, że Kriuczkow przyleci wieczorem na lotnisko wojskowe. Przyleciał o godz. 23 i opisał mi cały...
28/04/2008
Kálmán Kulcsár, Két világ között 1988-1990, Budapest 1994, Początki zmiany ustroju na Węgrzech, s. 74-158. Kulcsár był od 1983 roku zastępcą sekretarza generalnego Węgierskiej Akademii Nauk, należały do niego nauki społeczne i kontakty z zagranicą, zapraszano go na szczególnie ważne narady (s.114), od 1 lipca 1987 r. minister sprawiedliwości w...
28/04/2008
„Oświadczenie. Powstałe 27 września 1987 roku w Lakitelek Węgierskie Forum Demokratyczne zorganizowało 30 stycznia 1988 roku spotkanie w Jurta Színház. Członkowie Forum (ponad 500) zebrali się, aby wymienić się poglądami na temat demokracji przedstawicielskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Zgromadzenia Krajowego. W rezultacie obrad i dyskusji...
28/04/2008
Wypowiedź w Lakitelek: Obrady prowadzi Gyula Fekete. Tematem narady są „szanse Węgier”. Prosi Pozsgaya o rozpoczęcie dyskusji. [wszystkie wystąpienia zostały spisane z taśmy, w praktyce bez redakcji, stąd dość wierne tłumaczenie polskie jest miejscami bełkotliwe, a do tego dołączają się wpływy nowomowy] Imre Pozsgay: „W tym tygodniu miałem okazję...
28/04/2008
FRAGMENTY WYWIADU Z JANOSEM KENNEDIM Naszą rozmowę zakończyliśmy na momencie, kiedy w 1978 roku dostałeś paszport. Dlaczego nie uciekłeś wtedy na zachód? W 1977 roku zaczęła się konsolidacja opozycji, chciałem trochę zarobić. „No, to jak długo zostajesz?” – spytał się mnie Kéri, kiedy w trakcie swego pobytu w Paryżu zadzwoniłem do niego. Ostatni...
28/04/2008
POZSGAY, Wspomnienia [Pozsgay Imre ur. 1933, 1957 - ukończył Instytut Lenina w komitacie Bacs, sekretarz, 1970 - kandydat filozofii w aparacie KC, 1975 - wiceminister kultury 1976-1982 - minister kultury, oświaty i szkolnictwa wyższego 1982 - sekretarz generalny Frontu, członek KC] Uwaga: układ chronologiczny. życiorys: 1971 wysłany z grupą do...
28/04/2008
Umowa społeczna I. Czego żądamy? Ustawę o działalności Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej! „Wiodąca rola” partii ogranicza zasadę suwerenności ludu. Niech partia oficjalnie włączy się w struktury władzy. Trzeba jasno określić kompetencje Komitetu Centralnego. Polityczną rolę partii trzeba oddzielić od jej roli społecznej. Partia nie...
28/04/2008
W pojęciu ogółu Jałta symbolizuje podział Europy na dwie części oraz zależność krajów Europy Wschodniej, które dostały się pod okupację sowiecką. Powołując się na Jałtę, zwykle wskazuje się fakt uznania przez mocarstwa zachodnie, iż Związek Sowiecki ustala jak będą gospodarczo, politycznie i społecznie urządzone kraje tego obszaru, zaś jego...
15/10/2002
Amerykański dziennik „The Wall Street Journal” z 27 listopada 2000 r. Magrit Feher; BorsodChem unika przejęcia przez Gazprom. Artykuł prezentuje ciąg dalszy afery z próbą przejęcia przez rosyjskiego monopolistę węgierskiego przedsiębiorstwa petrochemicznego. BorsodChem Rt. wygrał pierwszą rundę swojej walki i dzięki odłożeniu specjalnego zebrania...