Materiały pomocnicze

08/06/2012
Andrej Szelehau – rocznik V, Jakub Groszkowski IX, Husein Masmalijew X  Partia Siła Geneza Ludzie Program   SNS (Slovenská národná strana) 90-13,94%, 22 mandatów 92- 8%, 15 mandatów 94- 5,4%, 9 mandatów...
08/06/2012
Aleksander Kalaskou, rocznik X   1985 13-15 marca – Zjazd KSS; I. Sekretarzem został po raz kolejny Józef Lenárt (1923-2004), który tę funkcję sprawował nieprzerwanie od 1970 roku, reprezentując grupę normalizacyjną. 10 czerwca – KC rozpatrzyło raport Federalnego MSW na temat sytuacji politycznej. Określono ją jako stabilną a siły...