Artykuł i książki

16/02/2015
Dzięki naciskowi Niemiec na Ukrainę i obietnic kolejnych pożyczek dla ukraińskiej oligarchii Rosja zrealizowała wszystkie cele taktyczne na Ukrainie i otworzyła drogę do przywrócenia sowieckiej strefy wpływów oraz wasalizacji Europy. Porozumienia w Mińsku nie zostaną na szczęście wprowadzone w życie. Zawrót głowy od sukcesów prowadzi bowiem do...
11/09/2014
Żeby lepiej rozumieć wydarzenia rozgrywające się na Ukrainie należy najpierw spojrzeć na interesy poszczególnych graczy. Wtedy ujawni się prawdziwe znaczenie konkretnych posunięć czy też ich braku. Okaże się też, że nie można konfliktu rozwiązać połowicznie dzieląc Ukrainę czy też ją neutralizując, ale jego finałem musi być niepodległość Ukrainy i...
09/04/2014
Neutralizacja Ukrainy oznacza realizację celów Rosji rękami Zachodu. Wobec Ukrainy jest to zdrada i gorzej niż powrót do status quo, ale dla Polski jest to rozwiązanie samobójcze. Czekać nas będzie już nie kondominium ale jawna kontrola rosyjska. Realia geopolityczne wskazują, iż znaleźliśmy się w punkcie zwrotnym i trzeba to wykorzystać, a nie w...
01/04/2014
~~Prezydent Putin działa racjonalnie i stara się zrobić wszystko by rosyjski pasożyt nie zakończył żywota, gdy wkrótce jego wewnętrzny żywiciel zejdzie, a zewnętrzny wymknie się, dzięki rewolucji gazowej i zwrotowi geopolitycznemu. Putin nie może się cofnąć, chcąc ratować pasożyta i dlatego wszelkie porozumienia będą jedynie wydłużały konflikt i...
25/02/2014
Rozgrywka na Ukrainie i w całym Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim dopiero się zaczyna. Nie chodzi jednak tylko o początek zwrotu geopolitycznego, który może potrwać dekadę, ale także o likwidację systemu postkomunistycznego, a więc rewolucję społeczną. Zwycięstwo na jednej płaszczyźnie nie musi wcale oznaczać sukcesu na drugiej. Chociaż...
24/02/2014
Na spotkaniu Franka-Waltera Steinmeiera i Radosława Sikorskiego z Radą Majdanu twitterowy minister straszył: - Jako Polak wiem ile zła uczynił stan wojenny w Polsce. Na co Ołeksji Harań, prof. Akademii Kijowsko-Mohylańskiej odpowiedział: - Jako Polak powinien Pan przede wszystkim wiedzieć jak dla Polski, którą bardzo szanuję, zakończyła się...
12/12/2013
W drugim tygodniu ukraińskich protestów ważne były trzy kwestie: czy demonstracje rozleją się po kraju, czy Unia i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (USA) przedstawią Ukrainie korzystniejsze warunki, czy dojdzie do głębszego pęknięcia w oligarchii popierającej Janukowycza i Azarowa?  Opozycja nie zdecydowała się na powołanie alternatywnego...
03/12/2013
Wiktor Janukowycz zgrał się na śmierć. Zraził do siebie jednocześnie Władimira Putina – gdyż oficjalnie odrzucił Unię Celną z Rosją, Niemcy oraz Unię Europejską – odmawiając parafowania umowy stowarzyszeniowej, a także młode pokolenie Ukraińców. Dodatkowo uprawdopodobnił przedterminowe wybory i prezydenturę Julii Tymoszenko, o ile wyjdzie żywa z...
14/05/2013
18 maja Tatarzy Krymscy będą obchodzili rocznicę wygnania z Krymu przez Stalina do Azji Środkowej. Po 1989 r. deportowani wrócili, ale stale spotykają się z atakami rosyjskiej większości sterowanej z Moskwy, która dąży do destabilizacji sytuacji na półwyspie.   Celem Rosji jest podporządkowanie sobie Autonomicznej Republiki Krymu i...
16/01/2009
Spójrzmy na grę interesów, która kryje się za wojną gazową; co chce osiągnąć każdy z uczestników tej rozgrywki: siłowicy, Gazprom, obóz Juszczenki, ekipa Tymoszenki. Czego boją się siłowicy Siłowicy, których symbolicznym reprezentantem jest Putin, doszli do wniosku, iż za wszelką cenę należy zniszczyć sojusz ukraińsko-amerykański,...
11/01/2009
Operacja gazowa Rosji stanowi przede wszystkim atak na Ukrainę, który ma ją wyizolować ze wspólnoty międzynarodowej, zamknąć przed Kijowem drogę do NATO i Unii, wpłynąć na zwycięstwo partii rosyjskiej na Ukrainie oraz stworzyć podwaliny nowej imperialnej potęgi Rosji, utrzymywanej jak zawsze dotacjami Zachodu oraz rozładować narastający kryzys...
19/04/2008
Ukraińcy należą do grupy Słowian Wschodnich, z których wyodrębnili się między XII a XIV/XV wiekiem na terenach położonych między Chełmem i Kijowszczyzną oraz między Prypecią i linią biegnącą od Kołomyi przez Winnicę i Czerkasy do Sum. Dalej na południe znajdowały się tereny niezamieszkałe, nazywane Dzikimi Polami i kontrolowane przez koczowników:...
29/11/2007
W języku polskim istnieje stosunkowo niewiele prac poświęconych Ukrainie i są one bądź zbyt skrótowe, bądź fragmentaryczne. Na temat dawnej Ukrainy najwięcej pisali: Władysław Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław 1990, s. 518; Na Dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku, Wyd. II, Kraków 1986, s. 373; Hajdamacy, Wyd. II, Kraków 1978 oraz...
29/11/2007
Mimo kolejnych demonstracji antyprezydenckich wydaje się, iż Leonid Kuczma pozostanie na swym urzędzie już do końca kadencji przypadającego w 2004 roku. Walka o następstwo po nim odbywa się na dwu poziomach: w ramach obozu prezydenckiego i między nim oraz kandydatami antyprezydenckimi jak była wicepremier Julija Tymoszenko bądź neutralnymi jak...
29/11/2007
KONIEC PIERWSZEGO ROZDANIA (listopad 2004) Prezydentura Wiktora Juszczenki od 24 listopada jest całkowicie pewna. Pierwsze rozdanie się więc kończy. Opowiedzenie się po stronie Juszczenki ukraińskich dyplomatów, wojskowych i funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy nie oznacza, jak sądzą eksperci i dziennikarze, nagły napad patriotyzmu i...
29/11/2007
Media zachwycają się rolą odegraną przez prezydenta Kwaśniewskiego w czasie „Pomarańczowej Rewolucji” jako wyrazem samodzielnej polityki polskiej, której bohater nie wahał się narazić samemu Putinowi i Unii Europejskiej. Zastanówmy się czy te oceny odpowiadają prawdzie, czy też są wynikiem dążenia do rekompensowania kompleksu niższości nad Wisłą...
29/11/2007
W Polsce przyjmuje się, iż rurociąg Odessa - Brody będzie stanowił część energetycznego korytarza euroazjatyckiego, umożliwiającego transport ropy z terenów nadkaspijskich - azerskich i kazachstańskich - do naszej rafinerii w Płocku i ewentualnie do Gdańska, a stąd do Europy Zachodniej. Zgodność tego przekonania z rzeczywistością jest taka jak w...
29/11/2007
W ubiegły weekand prezydent Rosji odwiedził Kijów, oficjalnie z powodu obchodów 350-lecia obrad Rady Pieriejasławskiej, która podjęła decyzję o przyłączeniu Ukrainy do Rosji. Obecność Władimira Putina miała też uświetnić zakończenie „Roku Rosji na Ukrainie”. Gość nagrodził także Oderderem Przyjaźni hierarchów Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej (...
29/11/2007
Kuczma odchodzi ale zmienia Konstytucję Na początku lutego Leonid Kuczma zrezygnował z kandydowania w październikowych wyborach prezydenckich, mimo że posłuszny mu Trybunał Konstytucyjny uznał, iż aktualny prezydent Ukrainy może sprawować tę funkcję przez jeszcze jedną kadencję. Kuczma dodał później, iż zorganizował już swoją fundację i...
29/11/2007
23 maja Jewhen Marczuk, sekretarz Narodowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, złożył oświadczenie: „Ukraina rozpoczyna proces, którego końcowym celem jest wstąpienie do NATO”. Jego zdaniem pozostawanie poza blokami pozbawione jest perspektyw, a w poszczególnych wypadkach szkodliwe. Marczuk ocenia, że proces dochodzenia do członkostwa w Sojuszu...
29/11/2007
PUŁAPKA ALEKSIEJA Wizytę Ojca Świętego na Ukrainie można rozpatrywać w planie politycznym i religijnym. Skoncentrujmy się tu na pierwszym aspekcie, gdyż polityczne rezultaty pielgrzymki będą widoczne o wiele szybciej. Wizyta umocniła przede wszystkiem poczucie przynależności Ukrainy do świata zachodniego. Papież podkreślał związki Ukrainy z...
28/11/2007
OLIGARCHICZNY SYSTEM POLITYCZNY NA UKRAINIE Ukraińską scenę polityczną można analizować rozpatrując układ partii politycznych i ich programy, ale słuszniejsze byłoby spojrzenie przez pryzmat oligarchicznych klanów nomenklaturowych rządzących krajem. Ukraina musi trzymać się procedur demokratycznych, jeśli chce być traktowana normalnie na arenie...
28/11/2007
Niedawny wicepremier do spraw energetyki, Julia Tymoszenko została w połowie lutego 2001 roku aresztowana i znalazła się w tym samym kijowskim więzieniu, gdzie od pół roku przebywa jej mąż Ołeksander. Na razie oficjalnym zarzutem stawianym Tymoszence przez prokuraturę jest wręczenie łapówki. W 1996 roku, kiedy razem z mężem kierowała korporacją...
26/11/2007
SYTUACJA POLITYCZNA W latach 1960-tych Ukraina powoli odżywała po represjach stalinowskich. W partii komunistycznej, kierowanej przez Pawło Szełesta (1963-1972), doszły do głosu tendencje umiarkowanego nacjonałkomunizmu, nawiązujące do polityki ukrainizacji z lat 1920-tych. Na zamówienie tego nurtu Iwan Dziuba napisał rozprawę "Internacjonalizm...
26/11/2007
W 1783 roku Chanat Krymski został ostatecznie podbity przez Rosję. W tym czasie naród tatarski liczył 8 mln, by w 1917 roku zmniejszyć się do 320 tys. Większość Tatarów została w XIX wieku, zwłaszcza po wojnie krymskiej (1853-1856), deportowana do Turcji, wymordowana lub emigrowała. W Turcji większość Tatarów uległa asymilacji i w 1941 roku...
26/11/2007
Od X wieku Ruś Zakarpacka należała do państwa węgierskiego. W XIX wieku był to teren bezwzględnej akcji madziaryzacyjnej. Reakcją na nią stał się silny ruch moskalofilski, który ułatwił przetrwanie ludności słowiańskiej, choć opóźnił lub wręcz uniemożliwił wśród niej rozwój nowoczesnej ukraińskiej wiadomości narodowej, mimo bliskości językowej....
24/11/2007
KONFLIKT UKRAINSKO-RUMUNSKI  Pogranicze rumuńsko-ukraińskie nie miało wyraźnych granic narodowych. Ukraińcy mieszkali na Bukowinie (obecnie judet Suczawa w Rumunii i obłast Czerniowiecka bez rejonów Chocim i Herta na Ukrainie), którą przyłączono do Austrii w 1775 roku i w Besarabii (obszar między Prutem a Dniestrem), zwłaszcza w okręgu Chocimia...
24/11/2007
W XV wieku, po upadku Bizancjum, powstała w państwie moskiewskim teoria, według której Moskwa jest Trzecim Rzymem. Wówczas też zaczęto głosić, że Wielka Ruś, tj. państwo moskiewskie po 1700 roku nazwane Rosją, jest bezpośrednią spadkobierczynią Rusi Kijowskiej i dlatego wszystkie ziemie ruskie powinny do niej "powrócić". Rosja uznała się...
24/11/2007
Konflikt ukraińsko-polski już w czasach przedrozbiorowych nabrał jednocześnie charakteru klasowego, religijnego i narodowego. Szlachecki ucisk, potem powstania i rzezie ukraińskie, a następnie znów okrutny odwet polski przeszły do tradycji obu narodówi formowały w XIX wieku ich wyobrażenia o stronie przeciwnej. Wobec ruchu ukraińskiego w Rosji...
07/11/2007
UKRAINA - jedni zwyciężają - inni rządzą Zdecydowane zwycięstwo bloku "Nasza Ukraina" byłego premiera Wiktora Juszczenki i przedostanie się do parlamentu antyprezydenckiego bloku Julii Tymoszenko świadczą, iż nie udało się sfałszować na masowa skalę wyborów w okręgach wielomandatowych. Liczba fałszerstw, głównie głosowania przez...
07/11/2007
UKRAINA PRZED WYBORAMI 31 marca odbędą się na Ukrainie wybory parlamentarne. Dla nikogo nie ulega wątpliwości, iż ich wyniki zostaną w dużej mierze podyktowane przez prezydenta Kuczmę. Przysłanie przez Radę Europy już na miesiąc wcześniej obserwatorów międzynarodowych, ani przygotowanie przez USA 25 tys. członków lokalnych komisji wyborczych...
07/11/2007
KUCZMAGATE Od dwu tygodni Ukrainą wstrząsa afera, której już nadano nazwę "Kuczmagate", gdyż może zakończyć się ustąpieniem prezydenta Kuczmy, podobnie jak w wypadku słynnej sprawy Watergate Nixona. Szef opozycyjnej Partii Socjalistycznej, Ołeksander Moroz ogłosił, iż Mykoła Melnyczenko, major Służby Bezpieczeństwa Ukrainy...
05/11/2007
UKRAINA BLIŻEJ NATO I DALEJ OD DEMOKRACJI Po wygraniu wyborów prezydenckich Leonid Kuczma nie tylko powołał reformatorski rząd z cenionym na Zachodzie premierem Wiktorem Juszczenko, byłym szefem banku narodowego, ale rozpoczął też realizację scenariusza mającego na celu ograniczenie roli parlamentu i wprowadzenie "drogą białoruską"...
05/11/2007
RUCH I WYBORY PREZYDENCKIE Na Ukrainie rok 1999 będzie rokiem wyborów prezydenckich. Już obecnie w obozie antykomunistycznym i narodowym zaczynają się zaznaczać podziały na zwolenników różnych odłamów dawnej partyjnej nomenklatury. W rzeczywistości ukraińskiej prezydentem może zostać jedynie kandydat, który zdobędzie większość głosów na...
04/11/2007
KOMUNIŚCI POKONUJĄ KOMUNISTÓW W marcu 1998 roku na Ukrainie odbyty się jednocześnie wybory parlamentarne oraz sa­morządowe; wybierano rady miejskie i obwodowe (wojewódzkie) oraz burmistrzów, z wyjątkiem Kijowa i Sewastopola, gdzie prezydent Leonid Kuczma odłożył głosowanie, obawiając się zwycięstwa swych oponentów. Podczas głosowania...
04/11/2007
Ukraińcy należą do grupy Słowian Wschodnich, z których wyodrębnili się między XII a XIV/XV wiekiem na terenach położonych między Chełmem i Kijowszczyzną oraz między Prypecią i linią biegnącą od Kołomyi przez Winnicę i Czerkasy do Sum. Dalej na południe znajdowały się tereny niezamieszkałe, nazywane Dzikimi Polami i kontrolowane przez koczowników:...
08/02/2005
W ocenie sukcesów i szans „Pomarańczowej rewolucji” ścierają się dwie skrajne interpretacje; jedni twierdzą, że oto lud zwyciężył i dzięki mądrej mediacji uniknięto rozlewu krwi a umiarkowanie i rozsądek, tj. ukorzenie się przed Rosją, zapewni jeszcze większe powodzenie,  drudzy zaś głoszą, iż większych oligarchów zastąpili mniejsi a ludzie...
01/12/2004
Poniższy tekst został zamówiony przez "Gazetę Polską" i napisany 25 listopada. Nie ukazał się z przyczyn autorowi nie wyjaśnionych. W nawiasie kwadratowym uwagi "GP". Największą wątpliwość oprócz nazwiska Kwaśniewskiego i Wałęsy budziła teza, iż Juszczenko w istocie wygrał. Zabawa dla Czytelnika - co było tak niedopuszczalne z punktu widzenia...
27/11/2004
Prezydentura Wiktora Juszczenki od 24 listopada jest całkowicie pewna. Pierwsze rozdanie się więc kończy. Opowiedzenie się po stronie Juszczenki ukraińskich dyplomatów, wojskowych i funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy nie oznacza, jak sądzą eksperci i dziennikarze, nagły napad patriotyzmu i sumienia tylko troski o własne posady. Jeśli te...