Artykuł i książki

22/09/2012
Securitate i służby wojskowe W Rumunii odpowiednikiem PGU KGB był Departament Informacji Zewnętrznej Securitate (Departamentul de Informaţii Externe în cadrul Departamentului Securităţii Statului – DIE DSS). Choć w marcu 1978 roku, po ucieczce wicedyrektora DIE Iona Pacepy XE "Pacepa Ion"  na Zachód, nazwę zmieniono najpierw na Dyrekcja...
28/04/2004
RUMUNIA – ludzie wywiadu przejmują władzę W postkomunizmie można analizować rywalizację partii na scenie politycznej ale dopóki nie odpowiemy na zasadnicze pytanie, który departament bezpieczeństwa stoi za danym ugrupowaniem, nie będziemy wiedzieli kto naprawdę z kim walczy o władzę. Tak jest w Polsce, Rumunii, Bułgarii i innych krajach naszej...
22/04/2002
W czasie planowanej na maj wizyty prezydenta Iliescu w Moskwie ma zostać podpisany ramowy traktat regulujący stosunki romuńsko-rosyjskie oraz wspólna deklaracja potępiająca pakt Ribbentrop - Mołotow i udziału Rumunii po stronie niemieckiej w II wojnie światowej. Ma też zostać znaleziona formuła rozwiązania problemu skarbu rumuńskiego wywiezionego...
28/06/2000
RYWALIZACJA W OBOZIE BEZPIEKI Cztery lata zwlekania z reformami i unikania zdecydowanych choć drastycznych posunięć doprowadziło do całkowitego załamania się obozu reform. W I turze wyborów prezydenckich Ion Iliescu, kandydat lewicowych postkomunistów reprezentujący obóz prorosyjski uzyskał 36,7 proc. głosów, podczas gdy równie prorosyjski i...
28/04/2000
Afera Costea w Rumunii Niekwestionowanym faworytem w wyborach prezydenckich, które przypadają w Rumunii w listopadzie 2000 roku, jest Ion Iliescu. Sprawował on już urząd prezydenta w latach 1990-1996, kiedy do władzy wyniósł go zamach stanu zorganizowany przez tajne służby Gorbaczowa przeciwko komunistycznemu dyktatorowi Nicole Ceausescu....
28/04/1999
W RUMUNII LUSTRACJA POWRACA POD OBRADY SENATU (1998) "Interesuje mnie życiorys mego sąsiada, jeśli dziś stara się on wybić w życiu politycznym jako polityk, urzędnik państwowy, dziennikarz, itd. Jak mógłbym zaakceptować żeby osobnik, który w zamian za przydział kilku litrów benzyny miesięcznie więcej, np. zgodził się donosić na mnie do...
28/01/1999
Dlaczego zamach stanu w Rumunii nie powiódł się ? 22 stycznia 1999 roku rząd rumuński obiecał 35 proc. podwyżki i powtórne otwarcie nierentownych kopalń, zyskując w ten sposób na czasie. Na razie uniknięto więc powtórzenia się scenariusza albańskiego w Rumunii; wojsko powróciło do koszar, a górnicy do deficytowych kopalń w dolinie Jiu....
28/04/1998
KONTENEROWA BOMBA Rumunia znalazła się w rankingach na ostatnim, 11-tym miejscu wśród państw - kandydatów do rozszerzonej Unii Europejskiej. Kryzys rządowy, który zaczął się w grudniu 1997 roku, trwa nadal. Rząd i prezydent stale zapowiadają przyspieszenie reform, ale wszystko kończy się na deklaracjach. Parlament stale obraduje nad lustracją i...
28/04/1996
A TO RUMUNIA WŁAŚNIE « Osoby fizyczne lub prawne, które goszczą obcokrajowca, są zobowiązane zgłosić się do organów policji w danej miejscowości w terminie do 48 godzin, w wypadku przeciwnym podlegają sankcji karnej. Również cudzoziemcy przybywający do kraju, którzy nie wchodzą w skład delegacji oficjalnych i nie są zaproszeni przez organy...
28/07/1993
Po wyborach władze postanowiły zlikwidować "miasteczko wolności" na Placu Uniwersyteckim. Prezydent, premier, Prokuratura Generalna i szefowie resortów spraw wewnętrznych, obrony narodowej oraz SRI wydali polecenie sprowadzenia górników (11.06). 13 czerwca wojsko oczyściło Plac Uniwersytecki, a następnie bojówkarze z Jiu dokonali pogromu opozycji...
28/06/1993
SYTUACJA POLITYCZNA 1977 - MAJ 1990 Nawrót do ideologii w kulturze, tzw. mała rewolucja kulturalna (1971) i zwrot 1974 roku spowodowały kryzys. W styczniu 1977 roku pisarz Paul Goma, dotychczas wierny Ceauşescu, zarzucił mu zdradę postawy z 1968 roku oraz zadeklarował solidarność z Kartą 77, a w lutym wraz z 7 intelektualistami (m. in. lon...
28/04/1993
HISTORIA W wyniku wojen między Rzymem a państwem dackim Decebala (87-106) Cesarstwo opanowało późniejszy Siedmiogród, Banat i Oltenię. W latach 271-275, pod naporem barbarzyńców, prowincja Dacja została ewakuowana i administracja rzymska wycofała się na południe od Dunaju. Obszar Rumunii zajmowały później kolejno fale Gotów, Hunów, Gepidów...
28/04/1993
W języku polskim dysponujemy pracami Juliusza Demela: Historia Rumunii, Ossolineum Wrocław 1986, s. 474, która kończy się na okresie II wojny światowej, zawiera przegląd bibliograficzny, zwłaszcza dotyczący stosunków polsko-rumuńskich; Aleksander Guza, Wrocław 1977, poświęcona okresowi zjednoczenia. W języku rumuńskim istnieje praca zbiorowa:...