Artykuł i książki

25/05/2006
Czarnogórcy głosowali za niepodległością, ponieważ uważają, iż zostaną dzięki temu przyjęci do Unii Europejskiej, która rozwiąże wszystkie tutejsze problemy. Faktycznie bez inwestycji zachodnich w turystykę Czarnogóra nie ma szans na szybki rozwój i uruchomienie swojego potencjału w tym sektorze. Czarnogóra z ludnością wynoszącą 630 tys. będzie...
30/07/2002
Nowe państwo - Serbia i Czarnogóra 14 marca 2002 roku zakończyła życie Związkowa Republika Jugosławii i powołane zostało nowe państwo - Serbia i Czarnogóra. Obie części składowe mają mieć status niepodległych państw, ale na dobrą sprawę dokładnie jeszcze nie wiadomo, czy mamy do czynienia z państwem związkowym czy ze związkiem państw....
30/04/1999
Czarnogóra kontra Serbia (1999) Przewodniczący komitetu wojskowego NATO gen. Klaus Neumann stwierdził: "Slobodan Miloszević musi wiedzieć, że czas bije przeciwko niemu". Oznacza to, że Zachód nie traktuje już prezydenta Związkowej Republiki Jugosławii jako swego interlokutora i polityka umiarkowanego, który może zapewnić pokój w tej części...
02/03/1999
Przewodniczący komitetu wojskowego NATO gen. Klaus Neumann stwierdził: "Slobodan Miloszević musi wiedzieć, że czas bije przeciwko niemu". Oznacza to, że Zachód nie traktuje już prezydenta Związkowej Republiki Jugosławii jako swego interlokutora i polityka umiarkowanego, który może zapewnić pokój w tej części Bałkanów. Kto jednak mógłby zastąpić...