Józef Darski

 • POLITYKA I. RACZANA - UE/NATO

  Dziennik czeski “Lidove Noviny” z 13 czerwca 2000, Petr Pravda, Ivica Raczan, Chorwacja się zmieniła. Premier chorwacki omawia otwieranie się...

 • PRZECIWNICY NATO W BUŁGARII

  Dziennik bułgarski “Demokracija” z dnia z 7 lipca 2000, Liliana Filipowa; Dogan chce aby NATO zapytało Rosję czy ma nas przyjąć. NATO musi...

 • KALININGRAD I ROZSZERZENIE UE

  Miesięcznik niemiecki “Osteuropa” nr 2/2000, Reinhold Vetter; Kaliningrad i rozszerzenie Unii Europejskiej – próby kooperacji celem wyrównania...

 • PRZYGOTOWANIE KANDYDATÓW DO UE

  Dziennik francuski „Le Figaro” z dnia 11 lipca 2000, Paul Mentre; Opóźnienie rozszerzenia nie jest usprawiedliwione. Autor porównuje stan...

 • POLITYKA ZAGRANICZNA RFN PO 1991

  Tygodnik internetowy „Central Europe Review” z 13 lipca 2000, Wolfgang Deckers; Polityka zagraniczna Niemiec od Słowenii do Kosowa. Wystąpienie...

 • CZŁONKOSTWO UKRAINY W UE

  Dziennik ukraiński wydawany w Kijowie „Deń” z dnia 20 lipca 2000, Dymytro Kublickij; Czy Ukraina jest dla Europy nieperspektywiczna? Prezes...

 • ODEZWA DO MIESZKAŃCÓW UKRAINY

  Do wszystkich mieszkańców Ukrainy. Wojska Rzeczypospolitej Polskiej na rozkaz mój ruszyły naprzód, wstępując głęboko na ziemię Ukrainy. Ludności...

 • PRZEMÓWIENIE W MIŃSKU LITEWSKIM

  Przede wszystkim chcę podziękować jak najserdeczniej za to przyjęcie, które mnie, jako Komendanta armii polskiej, spotkało w Mińsku. Moi...

 • DO MIESZKAŃCÓW BYŁEGO WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO

  Kraj wasz od stukilkudziesięciu lat nie zna swobody, uciskany przez wrogą przemoc rosyjską, niemiecką, bolszewicką - przemoc, która, nie pytając...

 • WYZNANIA CZECHA

  Byłego posła i sekretarza generalnego Unii Wolności Mirosława Czecha uwag kilka na temat polskiej sceny politycznej A.D. 2002.. (M. Czech, O...

 • Z Frontu Ideologicznego: SZCZERBATY GRYZIE ABW-ERĘ

  „Przegląd” tygodniowy „organ” frakcji premiera Millera w ostatnim numerze ujawnia rzekomo tajny raport kierownictwa UOP obecnie ABW-ery na temat...

 • Z Frontu Ideologicznego: PAJAC Z BAGDADU I WYBORY SAMORZĄDOWE

  Jeżeli w firmie masz szefa, który chce kontrolować każdy Twój ruch, wiesza swoje portrety w gabinetach pracowników a nawet w toalecie. Jeżeli...

 • Więcej Kołodki

  Nie rozumiem agresywnej krytyki, jaką wywołał projekt Ministra Kołodki, aby podatek dochodowy od osób fizycznych wynosił 7,5% samodzielnie...

 • CO POWINNO ZASTĄPIĆ WNP?

  Rosyjski czasopismo „Polis. Studia polityczne” zamieszcza artykuł A. Sałmina, doktora nauk historycznych, redaktora naczelnego przeglądu „...

 • UNIA

  Unia Europejska spotyka się z krytyką z dwu diametralnie przeciwstawnych pozycji. Liberałowie zarzucając jej etatyzm i dyryżyzm, natomiast...

 • DEMONY CIA

  W PIĘTNASTOLECIE ŚMIERCI JAMESA JESUSA ANGLETONA Discovery Channel już po raz enty przypomina film o zbrodniczej karierze Amesa i po raz...

 • DWA SPOJRZENIA Z NEW YORKU NA KOMUNIZM

  Poniższe dwa teksty są w mniejszym bądź większym stopniu recenzją książki Martina Amisa „Koba. The Dread” [„Przerażający Koba”]. Przede wszystkim...

 • ILE CUKRU W CUKRZE?

  Obowiązujący współcześnie ustrój gospodarczy i podatkowy wielokrotnie zwiększa koszty pracy. Ustrój ten, w obszarze prostych dóbr i małych firm,...

 • Rozwiązanie kwestii albańskiej

  Amerykański Instytut Pokoju finansowany przez Kongres USA ogłosił osiem wariantów możliwych rozwiązań przyszłego statusu Kosowa. Pierwszy przewiduje...

 • Czy koniec rywalizacji Rosji z Zachodem?

  Zeszłoroczne oficjalne poparcie akcji amerykańskiej w Afganistanie przez Putina sprawiło na wielu wrażenie, iż zakończył on politykę rywalizacji z...