Nr 9, IV 1989

02/07/2007
W rozmowach okrągłego stołu strona, jak to się ładnie określa w mass mediach, opozycyjno-solidarnościowa domaga się między innymi dostępu do radia i telewizji. Nie domaga się natomiast umożliwienia wybudowania własnej rozgłośni radiowo-telewizyjnej. Opozycyjna lewica być może uważa za słuszne, że telewizja winna być wyłącznie państwowa. Nas to nie...
02/07/2007
W dniu 11 II 1989 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk LDP"N" – z Gdańska, Krakowa, Poznania i Warszawy. Na spotkaniu podjęto następujące decyzje: 1.Rozwiązano Radę Polityczną (Lublin, Poznań, Warszawa) i Tymczasową Radę Polityczną (Gdańsk, Kraków). 2.Przyjęto zasady działania w ramach LDP"N". 3....
02/07/2007
Jeden z czytelników "Poznańskiego Informatora PPS" w liście do redakcji, zamieszczonym w 4 numerze tego pisma, wyraził m.in. swe zdziwienie z powodu udziału Polskiej Partii Socjalistycznej w demonstracji zorganizowanej w Poznaniu w 44 rocznicę haniebnych – jak za znaczył sam autor tego listu – układów jałtańskich. Dziwię się i ja, choć...
02/07/2007
Manewr uzdrawiania komunistycznej gospodarki elementami gospodarki wolnorynkowej był już stosowany przez komunistów, z niniejszym lub większym efektem, kilkakrotnie. Nie są więc obecnie lansowane przez władzę komunistyczną. koncepcje gospodarcze czymś nowym w jej repertuarze chwytów umożliwiających dezinformację i rządzenie. Nigdy jednak...
02/07/2007
... spotniały ze wstydu generał wraz z małżonką, nieomal w odosobnieniu, rzec by można ostatni Mohikanin, drżącą ręką wrzucać będzie do urny kartkę z nazwiskiem faceta, który, kto wie, w głębi duszy jest być może nawet antykomunistą. System chyli się ku upadkowi. Komunizm rdzewieje. Bez prawdziwie autentycznej reformy niczego nie da się już...