Nr 8, III 1989

02/07/2007
Tekst poszukiwany...
02/07/2007
Odzwyczailiśmy się już od tego typu przedstawień. Ale oto po trzech latach nieobecności w krajowym życiu kulturalnym, nieobecności spowodowanej szykanami władz, a następnie wyjazdem zespołu do Włoch, mieliśmy możność oglądać znakomity teatr poznański tym razem w spektaklu zatytułowanym "Piołun", wystawionym, tym razem z powodu stawianych...
02/07/2007
Życzymy Lechowi Wałęsie i wyłonionym przez niego negocjatorom w toczących się obradach "okrągłego stołu" osiągnięcia zadawalających społeczeństwo rezultatów. Nie uczestnicząc w obradach uznajemy prawo do swobodnej działalności NSZZ "Solidarność" i innych organizacji, stowarzyszeń i partii politycznych. W aktualnej...
02/07/2007
Z punktu widzenia rekwizytowe monotonii w postaci tekturowej teczki z napisem Solidarność, lansowanej w obradach przez przedstawicieli strony opozycyjnej, ze szczególną radością powitać wypada obecność w dłoniach reprezentantki "Tygodnika Mazowsze" najświeższego, jak mniemać wpada, numeru poczytnej gazety. Obieg drugi uległ prezentacji w obiegu...
02/07/2007
I "– Tak zwany wódz mieszka tam. Lepiej do niego nie chodźcie, bo po co." Mijamy przyczepę i pukamy do drzwi domku. Słychać odgłosy krzątaniny i po chwili drzwi otwiera mały staruszek o pięknym indiańskim profilu. Ale gdy odwrócił się en face, zaważyłem, że zamieszkało w tej twarzy oblicze Ozgi-Michalskiego. Wódz jest pijany....
02/07/2007
MODNE SŁOWO: STALINIZM W żadnym słowniku ani encyklopedii wydanej w PRL nie uda nam się znaleźć definicji czy też nawet pobieżnego wyjaśnienia terminu stalinizm. Słowo to robią jednak zawrotną karierę i w częstotliwości jego używania może z powodzeniem konkurować z innymi tego typu potentatami jak pierestrojka, głasnost, czy też nasz rodzimy...