Nr 7, II 1989

02/07/2007
Na początku stycznia NZS otrzymało kolejną, tym razem ostateczną odmowę rejestracji. Odpowiedzią były gwałtowne demonstracje studenckie, jakie miały miejsce m.in. także w takich miastach jak Białystok czy Toruń. Jedynie w Poznaniu było spokojnie. Widać frustracja spowodowana słabnącą pozycją NZS w przetargach politycznych miedzy władzą a opozycją...
02/07/2007
Punkt informacyjny partii i organizacji politycznych mieści się w Poznaniu na ul. Gwardii Ludowej 7/5 tel. 330652. Informacje prosimy przekazywać codziennie w godz. 18-20. W punkcie informacyjnym można także zasięgnąć wiadomości o działalności KPN, LDP"N", NRL"S", PPS i SW. Porady prawne przy biurze parafialnym kościoła...
02/07/2007
Wobec szeregu niejasności przypominamy, że Komisja Przygotowawcza powstała w dniu 11.10.88 r. miała na celu wyłącznie analizę możliwości i form integracji opozycji politycznej. Stwierdzamy równocześnie, że Komisja i jej rzecznik p. Leszek Moczulski nie ma uprawnień do reprezentowania naszych organizacji w żadnych sprawach, a w szczególności w...
02/07/2007
"Okrągły stół" już jutro, w poniedziałek. Za szybko, aby tekst poniższy mógł na czas dotrzeć do rąk czytelnika. Wyniki postawionego przed momentem pasjansu właściwiej jest więc ukryć przed czyimkolwiek wglądem. Zawsze bowiem w szerokim wachlarzu zagadnień dziejowych, politycznych, kryminalnych, a najwięcej może intymnych bardziej od...
02/07/2007
Świetlana wizja totalnego i ostatecznego pojednania narodowego bardzo skutecznie przesłoniła przywódcom "Solidarności" konflikty i nieporozumienia jakie narosły wokół polityki przez nich prowadzonej. Niewątpliwie szczególna wrażliwość na poczynania "Solidarności" bierze się stąd, że jej stanowisko jest nadal kluczowe we...
02/07/2007
Niechętnie przystępuję do napisania czegokolwiek na temat spotkania opozycji wielkopolskiej w dniu 12 stycznia br. z Tymczasowym Zarządem Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność", które odbyło się z inicjatywy tego ostatniego. Niechętnie gdyż nie uważam, aby należało pisać cokolwiek więcej niż te parę słów zawartych w komunikacie...
02/07/2007
Wszelkie porozumienia z komunistami oznaczają zgodę na panowanie komunizmu w Polsce. Twierdzenia i obietnice, że w porozumieniu z PZPR zamierza się rozbić monopol PZPR oraz wprowadzić pluralizm i demokrację wspomagają i wspierają komunistyczną propagandę, są przejawem naiwności i ułudy bądź też zaślepienia i głupoty, stanowią fałsz i fikcję....