Nr 6 , II 1989

02/07/2007
12 stycznia 1989 roku rozpoczął działalność Punkt Informacyjny partii i organizacji politycznych działających na terenie Poznania i Wielkopolski utworzony przez KPN, LDP"N", NRL"S", PPS, SW. Punkt działa codziennie w godz. 18-20. Informacje prosimy przekazywać: ul. Gwardii Ludowej 7m5, tel. 33-06-52. P-ń, 12.01.1989 r.
02/07/2007
  12 stycznia 1989 roku z inicjatywy Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" doszło do spotkania z przedstawicielami wielkopolskiej opozycji politycznej. Wzięli w nim udział reprezentanci Konfederacji Polski Niepodległej, Liberalno-Demokratycznej Partii "Niepodległość", Niezależnego Ruchu...
02/07/2007
RYNEK A ZDROWIE Kto płaci za służbę zdrowia. Pytanie nie na miejscu po 45 latach socjalizmu w naszym kraju. Wiadomo, że służba zdrowia jest bezpłatna, a wszystkie koszty leczenia pokrywa państwo – nic tylko korzystać. Problem jednak pojawia się wtedy kiedy poważnie zachorujemy. Wówczas z reguły omijamy państwowe ubezpieczalnie i udajemy się...
02/07/2007
Wszystko zmierza ku lepszemu – rzekł poputczik, czytając uchwały drugiej części X plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I rzeczywiście. Powstanie w najbliższym czasie instytucji pluralistycznych wydaje się nie budzić żadnych wątpliwości. Reforma komunizmu postępuje, tym lepsza więc okazja, aby dołączyć....
02/07/2007
To była sensacja. Gościł w Wielkopolsce sam mistrz – Adam. Do Poznania przyjechał 14 grudnia 1988 r. zaproszony przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Tym razem dotarł do Collegium Novum szczęśliwie i spotkał się z opozycją inteligencką, studentami i innymi zainteresowanymi – w trzech salach jednocześnie! W znanej z niezależnego...