Nr 5, I 1989

02/07/2007
Sprawa Waldheima przybrała zły obrót i wypada ją rozpatrzyć w szerszej perspektywie. Gdybym był Austriakiem nie głosowałbym na Waldheima. Już jako sekretarz generalny ONZ, przychylny raczej stanowisku Rosjan, nie budził we mnie zaufania. I oto w momencie zgłoszenia jego kandydatury na urząd prezydenta oskarżono go o ukrywanie wojennej...
02/07/2007
Konstruktywna opozycja sposobi się do rozmów, obrad, negocjacji, historycznych kompromisów, przedstawiania propozycji, słowem okrągłego stołu. Konstruktywnej opozycji ani przez myśl nie przejdzie, że można zastanawiać się nad tym jak przeciwnika wykiwać, przechytrzyć, wysadzić z siodła, obalić, słowem zająć jego miejsce. Woli ona debatować nad...
02/07/2007
Sierpień 1980 na długo zostanie pozostanie w pamięci potomnych. Czy odnajdzie trwałe miejsce w naszej narodowej tradycji – trudno powiedzieć. Nie takie to znowu istotne. Ważniejsza wydaje się odpowiedź na pytanie: czy pozytywna opinia o tym wydarzeniu może się okazać dziś i w przyszłości przydatna. Historia jako nauka, a raczej jej część...
02/07/2007
U progu Nowego Roku 1989-tego Liberalno-Demokratyczna Partia "Niepodległość", Niezależny Ruch Ludowy "Solidarność" i Solidarność Walcząca składają wszystkim ludziom dobrej woli tak w Polsce jak i we wszystkich krajach życzenia, aby ten rok umocnił siły wolności i demokracji. Pragniemy równocześnie przedstawić stanowisko w...
02/07/2007
Powołanie KO nastąpiło w drodze mianowania jego członków przez Lecha Wałęsę z grona doradców "Solidarności" i niezależnych intelektualistów. Sposób powołania Komitetu oraz jego skład powodują, że przy całym szacunku dla zasług i rangi jego członków nie możemy go uznać za reprezentację całości polskiej opozycji, a w szczególności jej...