Nr 15-16, VIII-IX 1989

02/07/2007
"The Economist", 15 lipca 1989 r. W sytuacji, gdy polska spieszy ku kolejnemu, już nie całkowicie komunistycznemu etapowi swego istnienia, a Węgry znajdują się niezbyt daleko w tyle, kwestia teoretyczna stała się nagle pilnym problemem praktycznym: czy europejscy sojusznicy Związku Sowieckiego mogą głosować za nie-komuizmem i to bez...
02/07/2007
Najważniejszy wybór polityczny naszej epoki to wybór między rewolucjami 1776 i 1917 roku. Pierwsza rozszerzyła granice ludzkiej wolności, pomysłowości i wytwórczości, choć kładą się na niej cieniem niewolnictwo i rasizm. Skazy te starto i świadczy to wymownie o charakterze systemu. Rasizm, dyskryminacja a nawet niewolnictwo w niczym nie wyróżniają...
02/07/2007
Wyposażony w manierę paradoksu tytuł wymaga do pewnego stopnia wyjaśnienia. Bez wątpienia nie odzwierciedla bowiem wyrażonych poniżej w tekście przekonań. Nie może również odgrywać roli lapidarnego komentarza do rzeczywistości dziś obecnej. Jeśli mimo wszystko został on tutaj użyty, oznacza to po prostu, że sytuacja, z jaką mamy aktualnie do...
02/07/2007
Parę miesięcy temu, wówczas kiedy opowiadałem się za całkowitym bojkotem wyborów do peerelowskiego parlamentu, byłem przekonany, że nie ma takich okoliczności, które mogłyby chociaż w małym stopniu usprawiedliwiać współuczestnictwo w komunistycznej mistyfikacji. Nie tylko ja wskazywałem na groźbę uwiarygodnienia systemu z założenia totalitarnego...
02/07/2007
Odezwa polskiej opozycji niepodległościowej do narodów Europy Wschodniej w 50-tą rocznicę paktu pomiędzy Związkiem Sowieckim i III-cią Rzeszą Niemiecką DO NARODÓW EUROPY WSCHODNIEJ! Mija 50 lat od chwili, gdy dwie najbardziej antyludzkie i agresywne siły XX-tego wieku zawarły sojusz, mający ułatwić im podbój niepodległych państw, obalenie...