Nr 14, VII 1989

02/07/2007
Istnienie opozycji w Polsce od dawna stało się faktem. Wielość poglądów i postaw – to gwarancja demokratyzacji naszego życia. Różnorodne ugrupowania polityczne i społeczne muszą mieć prawo do istnienia w naszym krajobrazie politycznym. Celem konkursu jest: - przybliżenie społeczeństwu ideałów opozycji demokratycznej i wpisanie ich w pejzaż...
02/07/2007
W ciągu najbliższych czterdziestu ośmiu godzin armia radziecka opuści Afganistan, kończąc dziesięcioletnią imperialną wojnę. W naszym straszliwym wieku niewiele było narodów, które doświadczyły tego, co Afgańczycy. Z liczby 14 milionów ludności w 1979 roku jeden milion zginął, pięć milionów udało się na wygnanie, dwa miliony straciło domostwo i...
02/07/2007
Cokolwiek by nie sądzić o chwili obecnej, optymizmem napawa bezsprzecznie dzień jutrzejszy. bynajmniej nie znaczy to rzecz jasna, aby gorzej już być nie mogło, bo owszem może i co więcej, dość powszechnie, choć zapewne niechętnie, zdajemy sobie raczej z tego sprawę. Optymizm ów nie jest wynikiem braku rozwagi, nadmiernych a pobożnych życzeń,...
02/07/2007
Nie zwykliśmy zamieszczać w naszym piśmie rocznicowych artykułów. Zbyt bowiem wiele jest w polskiej historii bolesnych dat i miesięcy. Tej rocznicy jednak nie sposób pominąć. Raz dlatego, ze dotyczy ona w sposób szczególny naszego rodzinnego miasta, dwa, że bardzo dużo wokół wydarzeń, które dziś po 33 latach wspominamy narosło fałszu i niedomówień...
02/07/2007
Gorączkowy okres wyborczych zmagań pomiędzy stroną koalicyjno-rządową a opozycyjno-solidarnościową, trzymajmy się już tej dziwacznej i narzuconej nam i przez Urbana i przez Onyszkiewicza terminologii, dawno minął. Tym niemniej nadal są one tematem dnia zwłaszcza, że bieżące wydarzenia zmieniają niekiedy diametralnie sądy, które formułowaliśmy w...