Nr 10 -11, IV 1989

02/07/2007
Publikujemy otrzymany od działaczy KPN-u tekst wyrażający jasne i zdecydowane stanowisko wobec imprezy pseudowyborczej 89. Nadchodzące wybory do sejmu staną się kolejną komunistyczną farsą akceptowaną tym razem przez tzw. opozycję konstruktywną. Uważamy, że w zaistniałych korzystnych warunkach zewnętrznych (kryzys bloku komunistycznego) nie...
02/07/2007
Przeglądając niedawno najnowszy zeszyt "Konfrontacji" – znakomicie redagowanego przez Irenę Lasotę wyboru zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej publicystyki – natrafiłem na ciekawą polemikę toczącą się na łamach pisma "Encounter" na przełomie 1987 o 1988 roku, która skłoniła mnie by raz jeszcze poruszyć sprawę stalinizmu i jego...
02/07/2007
Wzywamy gorąco wszystkich do bojkotu imprezy z 4 i 18 czerwca b.r. Jakikolwiek udział w niej oznacza dobrowolną akceptację zasady rządów PZPR i zgodę na ograniczenie polskich aspiracji do ram przewidywanych przez komunistyczną pierestrojkę. Impreza ta zorganizowana zostanie tak a nie inaczej z inicjatywy i w aranżacji PZPR, która uznała że...
02/07/2007
Wyniki rozmów "okrągłego stołu" ująć można, bodaj najtrafniej w formule, iż doprowadzono do legalizacji "Solidarności" za cenę legitymizacji komunistycznego systemu pojmowanego co gorsza, nie tylko jako reżim polityczny zapewniający dominację komunistycznej partii – wszak taki jest sens zawartego między władzą kierownictwem...
02/07/2007
W mających miejsce ostatnio dyskusjach nad miejscem wolności religii w państwie amerykańskim, wiele osób jest zdania, że jest to pierwsza, najbardziej podstawowa wolność – fona et origo – z wszystkich innych praw i wolności. Zgadzam się z tym z tej prostej, aczkolwiek ważnej przyczyny, iż państwo, które uznaje wolność religijną jako podstawowe...
02/07/2007
Na jesieni ubiegłego, 1988 roku, na spotkaniu działaczy SW i LDP"N" omawialiśmy ideę utworzenia szerszej reprezentacji ugrupowań niepodległościowych i/(czyli) antykomunistycznych, odrzucających tzw. realia PRL-owskie i negujących zasadność wchodzenia z reżimem w układy i porozumienia. Nasza propozycja przyjęcia roboczej nazwy "...
02/07/2007
Podstawowym prawem każdego narodu jest możliwość suwerennego decydowania o wszystkich dotyczących tego narodu kwestiach. Realizacji tego prawa służy m.in. swobodne i nieskrępowane wyłanianie władz państwowych w drodze powszechnych i demokratycznych wyborów. Nie istnieją żadne realne przesłanki przemawiające za akceptacją przez społeczeństwo...