Nr 3, 30 X 1988

02/07/2007
Pionowo: A1) dramat Witkacego, B5) socjalistyczna, komunistyczna bądź liberalno-demokratyczna, E1) akt prawodawczy, E4) zawodowy kpiarz, G3) Agencja Prasowa Solidarności, G6) torba, I1) Kiszczak, J8) imię kobiety. Poziomo: 1A) publicysta, redaktor naczelny wileńskiej Gazety Codziennej, 3A) zbiorowisko ludzi, 3F) typ zamka do drzwi, 4E)...
02/07/2007
Akcja studencka WiP oraz NZS UAM wezwały do bojkotu zajęć szkolenia wojskowego na uniwersytecie od dnia 2 XI. Organizatorzy wzywają do udziału w akcji pikietowania Studium Wojskowego o godzinie 7.15 każdego dnia począwszy od momentu rozpoczęcia akcji.
02/07/2007
Dnia 22 IX 19988 roku odbyło się wspólne spotkanie przedstawicieli Organizacji Liberalnych Demokratów oraz Liberalno-Demokratycznej Partii "Niepodległość". Na spotkaniu omówiono warunki współpracy.
02/07/2007
Wiadomość z ostatniej chwili. Wspólna radziecko-amerykańska próba uwolnienia wielorybów zakończyła się pełnym powodzeniem. Prezydent Reagan osobiście wystosował oficjalne podziękowanie sla wszystkich uczestników akcji. Redakcja GPL gratuluje decyzji.
02/07/2007
Helmut Kohl odbył oficjalną wizytę w Związku Radzieckim. W czasie pobytu w Moskwie kanclerz RFN przeprowadził rozmowy z Miachaiłem Gorbaczowem. Obaj przywódcy wyrazili optymizm... Wizytę zachodnioniemieckiego polityka w Moskwie należy zaliczyć do udanych.
02/07/2007
SOJUZ – APOLLO U Wybrzeży Alaski dwa radzieckie lodołamacze i ogromny amerykański pług lodowy są gotowe do podjęcia akcji ratowania pozostałych przy życiu dwóch wielorybów, od dwóch tygodni uwięzionych wśród arktycznych lodów. Dziesięciotonowy pług najpierw rozbije lód na płytkich wodach i otworzy kanał prowadzący do wód głębokich, a następnie...
02/07/2007
  Poniżej publikujemy fragment wywiadu telefonicznego udzielonego przez Lecha Wałęsę dla "Głosu Ameryki":  "... Nie mam wątpliwości co do zwycięstwa naszych ideałów. Musimy wrócić do pluralizmu.... nie chcemy pokonać władzy komunistycznej. To nie znaczy, że my chcemy przejąć władzę. Właśnie odwrotnie. Nam jest potrzebna...
02/07/2007
Mieczysław F. Rakowski był najlepiej znanym na Zachodzie orędownikiem i apologetą Polski komunistycznej. W Warszawie nazywano go "Mr Poland dla cudzoziemców". Jego pyzata twarz boksera była dobrze znana w Bonn i Waszyngtonie, gdzie os dawna cieszył się opinią wybitnego "liberała" wśród polskich komunistów. Otóż rozróżnienie...
02/07/2007
Urojone stadium niewinności, w jakim znajduje się dzisiejszy komunizm, jest z kontrrewolucyjnego punktu widzenia wielce niekorzystne. Mamy bowiem obecnie do czynienia z poważnym zachwianiem równowagi pomiędzy stanem faktycznym a kondycją świadomości społecznej. Nie trzeba przy tym dodawać, któremu spośród tych dwóch elementów zagraża upadek....