Myśli o Polsce

27/04/2006
Tom II, Rozdział VII (XVIII) – Konsekwencje napadu rosyjskiego – tajemniczy wystrzał – niedana próba aresztowania w domu Sefera – ostateczne zerwanie – organizacja Szapsugii – Antchyr – spotykam się z Mohamed – Aminem – nasza pierwsza narada – powrót do Szapsugii – wtargnięcie Rosjan – bitwa na rzece Akan – Rada Ludowa – czasowe opuszczenie...
07/11/2005
GORCY KAUKAZU I ICH WOJNA WYZWOLEŃCZA PRZECIW ROSJANOM Tom II, Roz. VI (XVII) Tom II, Rozdział VI (XVII) – Duże nieprzyjemności spowodowane przez Sefer – paszę – Wieści z Konstantynopola – Niewielkie starcia z Rosjanami – List do Szamila – Przybycie zaopatrzenia dla oddziału polskiego – Sytuacja polityczna Abazji – Ludowa rada Szapsugów...
16/10/2005
Tom II, Rozdział V (XVI) – Wieści z Konstantynopola – Wewnętrzne niepokoje w Szapsugii – Krwawa zemsta – Rozejm – Nasza sytuacja – Napad Rosjan na Szapsugię i Abadzechię – Ciężka zima – Wyprawa nad Morze Czarne – Napad na rosyjskie placówki graniczne i ich zniszczenie – Dalsza państwowa i wojskowa organizacja kraju – Zebranie delegatów...
02/10/2005
Publikujemy kolejny, XV rozdział wspomnień Teofila Łapińskiego - Teffik-Beja, który w latach 1857 – 1859 dowodził polskim oddziałem powstańczej legii na Kaukazie, w kraju Czerkiesów i Abchazów. Tom II, Rozdział III (XV) – Dalsze starcia z Rosjanami – Wiadomości z Konstantynopola – Rządy Sefer – Paszy – Ruchy wojsk rosyjskich –...
17/09/2005
Publikujemy kolejny, XIV rozdział wspomnień Teffik-Beja, który w latach 1857 – 1859 dowodził polskim oddziałem powstańczej legii na Kaukazie, w kraju Czerkiesów i Abchazów. Autor opisuje w nim pierwszą prawdziwą walkę z korpusem rosyjskim. GORCY KAUKAZU I ICH WOJNA WYZWOLEŃCZA PRZECIW ROSJANOM Tom II, Rozdział III (XIV) – Nasza...
29/08/2005
GORCY KAUKAZU I ICH WOJNA WYZWOLEŃCZA PRZECIW ROSJANOM Tom II, Rozdział II (XIII) – Podróż morska – Lądowanie w Tuapse na brzegu kaukaskim – Pierwsze wrażenie kraju i ludu – Wrogie przyjęcie ze strony mieszkańców – Pierwsze trudności – Przybycie Sefer – paszy – Stronnictwa w kraju – Łączę się z Sefer – paszą i rozpoczynam marsz do...
20/08/2005
Na chwilę przerywamy publikację kolejnych rozdziałów wspomnień Teofila Łapińskiego by zapoznać Czytelników z legendą, którą obrósł pobyt Polaków na Kaukazie. Zamieszczamy artykuł Abchaza Bigua i prawdopodobnie Czeczeńca Magomedowa na temat Polaków walczących na Kaukazie po stronie Gorców. Jest to fragment z encyklopedii “Szamil”. Jak Czytelnik...
10/08/2005
Tom II, Rozdział I (XII) – Moje pierwsze próby zorganizowania ekspedycji na Kaukaz – Wojna Wschodnia – Wstępuję na służbę do armii otomańskiej – Pierwsze spotkanie z Czerkiesami w Konstantynopolu – Izmaił Pasza – Umowa o wystawieniu na Kaukazie korpusu polskiego – Przygotowania – Nieprzyjemności – Zaokrętowanie w Bosforze – Mój oddział i moje...
01/08/2005
Przez cały XIX wiek Polacy planowali i podejmowali próby walki na Kaukazie razem z Czerkiesami i Czeczeńcami przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy. W koncepcji księcia Adama Czartoryskiego utworzenie polskich legionów na Kaukazie miało pomóc w walce powstańczej w kraju. Jeden z takich oddziałów był dowodzony przez Teofila Łapińskiego - Teffik-Beja w...
20/07/2005
Przez cały XIX wiek Polacy planowali i podejmowali próby walki na Kaukazie razem z Czerkiesami i Czeczeńcami przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy. W koncepcji księcia Adama Czartoryskiego utworzenie polskich legionów na Kaukazie miało pomóc w walce powstańczej w kraju. Jeden z takich oddziałów był dowodzony przez Teofila Łapińskiego - Teffik-Beja w...
21/10/2003
1/ Pawło Skoropadśkyj (1875-1945), ukraiński działacz polityczny i wojskowy, wywodzący się ze starego rodu ukraińskiej arystokracji, rosyjski generał-porucznik, po rewolucji lutowej doprowadził do ukrainizacji 34 Korpusu Armijnego, naczelny ataman Ukraińskiego Wolnego Kozactwa (od października 1917), w porozumieniu z Niemcami obalił Ukraińską...
21/10/2003
Przystępując do naświetlenia genezy i rozwoju koncepcji prometejskiej oraz przodującej roli polskiej w tej akcji - należy przede wszystkim poczynić następujące skonstatowania: l. Twórcą i duszą koncepcji prometejskiej był Marszałek Piłsudski, który jeszcze w roku 1904, w memoriale wystosowanym do rządu japońskiego zwrócił uwagę na...
21/09/2003
[LIST] OMAWIA PLANY WYPRAWY W. PRZEWŁOCKIEGO I D. MAGNANA NA MORZE CZARNE Chociaż po kilkakrotnie już wydział wschodni zdawał sprawę Rządowi Narodowemu o rozpoczętych na Kaukazie czynnościach, zdaje się jednak koniecznym raz jeszcze opowiedzieć po krótce co się w b. r. zrobiło i postawić w ten sposób Rząd Narodowy w możności zdecydowania...
30/08/2003
Ilekroć sprawa polska wchodzi w Rosji na porządek dzienny, czy to w polityce rządu, czy w rozprawach dziennikarskich - występuje zawsze jako punkt jej główny, określenie stosunku naszego do Litwy i Rusi, czyli do tzw. "krajów zabranych".1/ Rosyjska opinia publiczna słusznie widzi w tym stosunku najważniejszą przeszkodę, utrudniającą nie tylko...
24/08/2003
Z trójcy najwybitniejszych publicystów Narodowej Demokracji najbardziej znanym pisarzem jest Dmowski, specjaliści w zakresie etyki i filozofii interesują się Zygmuntem Balickim, najmniej zainteresowania w z b u d z a twórczość J. L. Popławskiego. Zna się z niej przeważnie zdanie o "wojach piastowskich, którzy trzebili drogę do Prus Wschodnich...
24/08/2003
Wydając w poniższych wywodach wojnę rozmaitym żądaniom fałszywego nacjonalizmu, przyjmujemy walkę na jego własnym terenie, tj. na płaszczyźnie dążenia do wielkości politycznej narodu polskiego, nie ograniczonej żadnymi prawami innej natury. Tego rodzaju stanowisko przyczynia się wprawdzie do uproszczenia - i tak niesłychanie zawiłego -...
24/08/2003
W książce Adolfa Rudnickiego „Żołnierze”2/ jest miejsce, w którym autor mówi o przepisach odnoszących się do opuszczania sypialni w koszarach: każdy, kto wyjdzie ostatni, podlega surowej reprymendzie; ale podlega jej także ten, kto próbuje się przepychać. W przepisie tym mieści się sprzeczność, nieznośna dla początkujących żołnierzy. Podobną...
21/08/2003
MODA NA IDEE Bardzo modne jest obecnie poszukiwanie rozmaitych idei dla naszej polityki zagranicznej. Zapomina się przy tym niekiedy, że takie idee nie zawsze były zbyt pożyteczne dla państw, które je głosiły. Pomijając już nieszczęśliwe skutki idei samostanowienia narodów dla Francji Napoleona III, twierdzę stanowczo, że ZSRR więcej...
12/07/2003
4. O stosunkach polsko-niemieckich Cóż jednak wynika z tych naszych założeń teoretycznych? Przede wszystkim niesłuszność twierdzenia jakoby sytuacja geograficzna zmuszała Rzeszę Niemiecką do polityki bez przerwy wrogiej dla Polski, z drugiej pewność, że korzystne dla nas nastawienie Niemców może ulec w przyszłości zmianie. Najlepszym...
10/07/2003
20. Perspektywy słowiańskie Federacja polsko-ukraińska względnie ścisłe przymierze tych dwu państw (między tymi dwoma pojęciami widzimy zresztą tylko tę różnicę, iż pierwsze byłoby nieco starsze), pociągnęłoby za sobą również pewne konsekwencje w odniesieniu do zagadnień stosunku Polski do Rosji i do Europy Środkowej. W stosunku do...
01/06/2003
199. Następujące teraz stronice wcale do składu nie wchodzą dopiero co zakończonej księgi. Tam zajmowała nas niezmienna i zawsze jedna istota sama przyszłych wydarzeń, tutaj zaś nadchodzi kolej na rozmaite możebne jej kształty. Jednym słowem, tam konieczna treść, ludźmi wszechwładnie rządząca, była, tutaj zaś jej zewnętrzne wyrażenie, od...
01/05/2003
184-5. Czym jest normalny stosunek między narodami w ogólności; oznaczenie jego między Zachodem a Polską. - 186. Jakie następstwa z jego pominięcia. - 187-194. Możebny związek Polski z Rosją; punkt normalny, od którego począwszy, mógłby ustalonym zostać. Dlaczego Car mógłby Polszcze zapewnić narodowość i wolność w interesie swej ambicji, dla...
21/04/2003
Typ bohaterski Polski probierz bohaterstwa. Wielkość typu Dżingischana. Żółkiewski, Kościuszko, Traugutt. Zgodność ideału z życiem. Nieuznawanie przemocy. Walka o „królestwo boże”. Wielki mąż w pojęciu Mickiewicza. „Gdybym w jednym zdaniu miał określić charakter i cywilizacyjne stanowisko narodu, zapytałbym co uważane bywa w nim za...
21/04/2003
Właściwa miara oceny Jakkolwiek Rzeczpospolita Polska była wybitnie państwem wolnościowym i rozwinęła w tym kierunku ogromne bogactwo twórczej myśli politycznej, to przecież często, nie tylko ze strony obcych źle poinformowanych lub też wrogich nam pisarzy, których sądy bywają przykrawywane do podejrzanych interesów bieżących, ale także...
21/04/2003
Pamięci Stefana Buszczyńskiego autora „Upadku Europy” Żeby wskrzesić naród, trzeba wynaleźć jego utracone jestestwo, z bacznym względem na modyfikacje, któremi je czas zmienił i przekształcił. Nie improwizujemy Polski, ale z grobu wywołujemy ojczyznę. Nie sporządzamy bez planu i architektów fantastycznego gmachu, ale wygrzebujemy z gruzów...
30/03/2003
To naturalnie prowadzi nas do wypowiedzenia słowa o rozbiorze Polski. Istotą polityki jest rozważanie następstw wypadków, które miały miejsce i przewidywanie przyszłych, aby dyskutować nad stopniem ich prawdopodobieństwa, rodzajem zainteresowania, które mogą wzbudzić, i sposobem postępowania, jaki należy przyjąć, gdyby się zdarzyły. Wszystko...
25/02/2003
„Trybuna” nr 1, str. 12-20 z 1906 r. Miesięcznik „Trybuna”, wydawany w latach 1906-1907 w Krakowie, był nieoficjalnym organem tzw. «starych», przyszłych twórców Frakcji Rewolucyjnej P. P. S. «Trybunę » redagował Artur Śliwiński. Masowy pogrom policji dn. 15 sierpnia w Warszawie, Łodzi i miastach prowincjonalnych Królestwa był w roku...
24/01/2003
Memorial ten został opracowany przez J. Piłsudskiego w drodze z Europy poprzez Amerykę do Tokio w lecie 1904 r. i wręczony 13. VII. urzędnikowi japońskiego ministerstwa spraw zagranicznych w Tokio. Podstawą do umieszczenia tego memoriału w tomie niniejszym było szczegółowe jego streszczenie przez Władysława Pobóg-Malinowskiego w książce „Józef...
20/10/2002
TRZY ZASADY Doktrynę Monroego ujmować można albo patetycznie, albo ironicznie. Ironiczne nastawienie może być silnie podsycone przez rolę, jaką odegrał w Paryżu w czasie terroru ambasador Stanów Zjednoczonych - niejaki James Monroe. St. Lauzanne, ostatni historyk Ameryki, odważył się nawet powiedzieć, że w historii dyplomatycznej świata...
18/10/2002
Aby zrozumieć moje stanowisko przed i podczas drugiej wojny światowej, konieczna jest znajomość moich politycznych tez powstałych w czasie pierwszej wojny światowej i rozwiniętych później. Przytoczę je tutaj: l. Polska ze swymi Kresami Wschodnimi - stałym punktem spornym między Rosją a Polską - będzie musiała się przeciwstawić Rosji i...
17/10/2002
[...] Otóż wojnę polsko-niemiecką uważam za klęskę dla Polski i rzecz niebezpieczną dla Niemiec, udział zaś Polski w koalicji antyniemieckiej za cios, wymierzony w cywilizację europejską. Polska ze względu na swe pomostowe położenie między morzem Czarnem a Bałtyckim, na swe granice z Rumunią i Czechosłowacją oraz możliwość wspólnej granicy z...
16/10/2002
Pisałem na tych łamach na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy o niemieckiej "Ostpolitik" i o amerykańskiej "Ostpolitik". Z kolei warto zastanowić się nad polską "Ostpolitik" - tym bardziej że Polska Ludowa nie ma i nie może mieć żadnego programu wschodniego. Stosunkowo niedawno, w londyńskim "Dzienniku Polskim" i w "Myśli Polskiej",...
16/10/2002
Boimy się Rosjan. Boimy się Rosjan nie na polu bitwy, bo stosunkowo niedawno odnieśliśmy nad nimi poważne zwycięstwo. jeszcze żyją wśród nas ludzie, którzy brali udział w bitwie pod Warszawą w 1920 roku. Boimy się rosyjskiego imperializmu - rosyjskich planów politycznych. Dlaczego Rosjanie wolą mieć państwa satelickie - jak Polska,...
16/10/2002
Tematem książki są wydarzenia polityczne drugiej wojny światowej. Rozpoczynam te wspomnienia historią kształtowania się moich poglądów, aby w ten sposób ułatwić czytelnikowi zrozumienie motywów mojej działalności z własnym narodem w ratowania jego egzystencji. Należę do pokolenia zwanego "dziećmi roku 1863". Nad ziemiami polskimi pod zaborem...
15/10/2002
Póki teatrem naszych wojen z Moskwą będzie kraj, który Wisła dzieli prawie na dwie równe połowy, który od r. 1815 zowiemy Polską kongresową; a zatem póki Moskwa w powstaniach polskich będzie miała zabrane gubernie [grodzieńska, wileńska, mińska, witebska, mohylewska, wołyńska, podolska, kijowska] w tyle swych wojsk, póty wszelkie usiłowania z...
15/10/2002
Odczyt wygłoszony na dorocznym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk w Wilnie w dniu 20 czerwca 1936 roku Dezorientują mnie nieraz sądy obcych, zwłaszcza zaś Polaków, o Rosji. Weźmy na przykład interesujące społeczno-polityczne studium Stanisława Grabskiego o rewolucjach.1/ "Dusza rosyjska - czytamy tam - jest zgoła różna od...
14/10/2002
Do wszystkich mieszkańców Ukrainy. Wojska Rzeczypospolitej Polskiej na rozkaz mój ruszyły naprzód, wstępując głęboko na ziemię Ukrainy. Ludności ziem tych czynię wiadomym, że wojska polskie usuną z terenów, przez naród ukraiński zamieszkanych - obcych najeźdźców, przeciwko którym lud ukraiński powstawał z orężem w ręku, broniąc swych sadyb...
14/10/2002
Przede wszystkim chcę podziękować jak najserdeczniej za to przyjęcie, które mnie, jako Komendanta armii polskiej, spotkało w Mińsku. Moi panowie, jestem synem tej samej ziemi, co i wy, i dlatego może więcej rozumiem i odczuwam te wszystkie biedy i nieszczęścia, które były udziałem tej ziemi. Dziadowie nasi nie pamiętają innego czasu jak...
14/10/2002
Kraj wasz od stukilkudziesięciu lat nie zna swobody, uciskany przez wrogą przemoc rosyjską, niemiecką, bolszewicką - przemoc, która, nie pytając ludności, narzucała jej obce wzory postępowania, krępujące wolę, często łamiące życie. Ten stan ciągłej niewoli, dobrze mi znany osobiście, jako urodzonemu na tej nieszczęśliwej ziemi, raz...