Konspekty wykładów

30.05.2013 Energetyka - Europa - gaz Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
28.05.2013 Energetyka - Europa – ropa naftowa Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
28.05.2013 Kaukaz - M. Kaspijskie, Kubań - Turcja Konspekty wykładów
26.05.2013 Nabucco i South Stream Konspekty wykładów
03.05.2013 Europa Wschodnia - sieć Konspekty wykładów
03.05.2013 Węgry i Bałkany - sieć gazociągów i ropociągów Konspekty wykładów
29.04.2013 Rosyjskie zaplecze gazowe i naftowe Europy Konspekty wykładów
20.04.2013 GRU i jego odpowiedniki w bloku Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
20.04.2013 Zpravodajská správa generálního štábu Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
19.04.2013 WYWIADY cywilne bloku - I Zarząd Główny KGB Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
19.04.2013 Podporządkowanie sowieckich instytucji bezpieczeństwa 1917-1990 Konspekty wykładów
19.04.2013 Kontrwywiady cywilne bloku Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
19.04.2013 Kontrwywiady wojskowe: KGB i służby bloku Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
19.04.2013 V Zarząd KGB i jego odpowiedniki (załącznik całość - uzupełniana) Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
18.04.2013 ORGANY BEZPIECZEŃSTWA JUGOSŁAWII Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
17.04.2013 Departamentul Securităţii Statului – DSS - wykład Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
15.04.2013 Pola gazowe w Turkmenistanie i alternatywne projekty (USA - Chiny) W Azji Płd Konspekty wykładów
15.04.2013 Wyspy Paracelskie i Spartly Konspekty wykładów
15.04.2013 Obszar wojny powietrzno-morskiej między USA i Chinami Konspekty wykładów
01.04.2013 Ujgurystan (Sinkian - Xinjang) - połączena rurociągów mapa Konspekty wykładów
01.04.2013 Chiny - zapotrzenie w gaz i ropę Konspekty wykładów
30.03.2013 Pola gazowe między Izraelem a Cyprem - mapa Konspekty wykładów
29.03.2013 Gazociąg i ropociąg Kyaukpyu (Birma) – Kunming (Junan) Konspekty wykładów
27.03.2013 Ropociąg Wschodniosyberyjski - Pacyfik - ESPO/WSTO i gazociąg z Angarska do Dalian Konspekty wykładów
27.03.2013 Gazociąg Sachalin - Chabarowsk - Władywostok z możliwym przedłużeniem do Korei Płd. (mapa) Konspekty wykładów
27.03.2013 Projektowany gazociąg Ałtajski Konspekty wykładów
27.03.2013 Szlaki łączące Chiny z Europą - mapa Konspekty wykładów
27.03.2013 Rosja zapleczem energetycznym Chin - mapy Konspekty wykładów
24.03.2013 Zasoby hydratów metanu Konspekty wykładów
14.03.2013 Azja Środkowa - system rurociągów i gazociągów Konspekty wykładów
12.03.2013 Rezerwy ropy i gazu Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
24.02.2013 GAZ/ROPA - Zużycie - Produkcja – Import/Eksport – Źródła/Sprzedaż Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
04.11.2012 Literatura ogólna Konspekty wykładów
04.11.2012 1. Geopolityka - pojęcia - teorie Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
04.11.2012 2. Halford MacKinder (1861-1947) Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
04.11.2012 3. Trzy wersje Heartlandu Halforda Mackindera Konspekty wykładów
04.11.2012 4. Karl Haushofer (1869-1946) Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
04.11.2012 5. Teoria historiozoficzna Arnolda Toynbeego Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
04.11.2012 6. Koncepcja Carolla Quigleya Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
31.10.2012 7. Paul Kennedy – przyczyny powstawania i upadku imperiów (1500-1986) Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
31.10.2012 8. Samuel Huntington – Zderzenie cywilizacji (tezy) Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
31.10.2012 9. Immanuel Wallerstein konspekt Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
31.10.2012 10. Panslawizm Konspekty wykładów
31.10.2012 11. Eurazjaci i neo-eurazjaci Jerzy Targalski, Konspekty wykładów
31.10.2012 12. Geopolitycy polscy Jerzy Targalski, Konspekty wykładów