Konspekty wykładów

30/05/2013
1) Transsyberyjski (Przyjaźń)  Urengoj – Pomary - Użhorod   Długość – 4.451, średnica 142 cm, czynny od 1984. Przepustowość – 32 mld m3   Użhorod - Słowacja   Użhorod – Węgry przez Beregowo/Beregszaz   Użhorod – Rumunia do Chust   Niemcy zobowiązały się do kupna 10 mln m3, a Francja – 8 mld m3   2...
28/05/2013
Bez patrzenia na mapy nawet nie czytać BTS – 1   75 mln ton, docelowo może 150 mln ton – problemy ekologiczne   Chariaga – Peczora (tu przecina się z MTS z Surgutu do Murmańska) – Jarosław (tu przecina się z inną nitką z Surgutu) – Primorsk   Primorsk – przeładunek – 75 mln ton ropy rocznie, docelowo 120-130 mln lub nawet...
28/05/2013
Baku - Supsa i Baku Ceyhan Naftociągi kaukaskie i projekt Samsun Ceyhan. Połączenia przez M. Kaspijskie Węzeł naftowy w Tichorecku dla ropy ciężkiej (zasiarczona z Tatarstanu) i lekkiej z Syberii Blue Stream (Bieriegowaja/Noworosyjsk - Samsun)
26/05/2013
Warianty przebiegu - rumuński i bułgarski - South Streamu Odnogi South Streamu w wariancie serbskim Wariant bułgarski Warianty trasy pod M. Czarnym South Stream i TGI (turecki Tuapse - Samsun) South Stream i Nabucco - źródła w Turkenistanie (Lolotan) i okręgu Jamalsko-Nienieckim Zaplecze kaspijskie
03/05/2013
Urengoj - Użhorod czyli gazociąg Syberyjski Sieć gazowana Ukrainie BTS-2 Uniecza - Ust-Ług - obejście Nadbałtyki i Białorusi przy eksporcie ropy (BTS-1 do Primoska) Do Polski Mołdowa Sieć tranzytowa naftociągów Ukrainy Suchodolnaja-Radionowskaja - "Morderca" rurociągu Lisiczansk-Tichoreck  
03/05/2013
Drużba Węgry - sieć ropociągów Węgry  sieć gazociągów Adria - Drużba Sieć Adri Albania Grecja Macedonia   Sieć naftociągów bałkańskich - projekty: Paneuropejski, AMBO, Burgas-Aleksandrupolis, turecki AMBO Paneuropejski Burgas - Aleksandrupolis Blue Stream I oraz II (propozycja)  
29/04/2013
Gazociągi rosyjskie do Europy Sieć naftociągów rosyjskich zaopatrujących rurociągi eksportowe Gazociągi i ropociągi do Europy Drużba Ropociąg Tengiz - Atyrau - Noworosyjsk Planowany ropociąg przez Anatolię    
20/04/2013
ГРУ ГШ ВС России - Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации GRU – Gławnoje Razwiedywatielnoje Uprawlenije – Główny Zarząd Wywiadu jest wywiadem wojskowym, obecnie całkowicie samodzielnym. Od 1997 roku szefem jest Walentin Korabielnikow, wojskowy, 20 lat w GRU, poprzednio zastępca (1992-1997),...
20/04/2013
Naczelnik Zarządu Wywiadu Sztabu Generalnego   8 Wydział – tajne dokumenty Zastępca naczelnika ds. politycznych Zastępca naczelnika Zastępca naczelnika ds. wywiadu agenturalnego Z-ca naczelnika - Naczelnik sekcji informacyjnej Zastępca naczelnika ds. zabezpieczenia materiałowo-technicznego...
19/04/2013
KGB Litwy KGB[i]          1954 SB[ii] od 1977 StB    ref. 1988 ABS[iii] od 1972 KDS[iv] 1967 DSS   Kolegium KGB Szefowie wyw. I kontr. SB, pods. stanu     Kolegium DS Kolegium DSS...
19/04/2013
Okres W składzie NKWD - Ludowy Komisariat SW/MSW Bezpieka samodzielna przy Radzie Komisarzy Ludowych czyli rządzie lub jako ministerstwo lub przy Ludowym Komisariacie Obrony NKO/MON (wojskowa) Bezpieka przy Politbiurze KC KPZS 7.12.1917   WCzeka/Czeka  (tu INO) - Всероссийская чрезвычайная...
19/04/2013
  KGB Litwy KGB           1954 SB  od 1977 StB    reforma 1988 ABS  od 1972 KDS  1967 DSS   2 Zarząd od 1982 roku II Zarząd Główny Kontrwywiad II Departament II Zarząd Główny Kontrwywiadu –...
19/04/2013
KGB Litwy KGB           1954 SB  od 1977 StB    ref. 1988 ABS  od 1972 KDS  1967 DSS   III Zarząd Główny (gławka od 1982) Kontrwywiad wojsk. Wojskowa Służba Wewnętrzna WSW podlegała MON III Zarząd SNB...
19/04/2013
KGB Litwy KGB           1954 SB  od 1977 StB    ref. 1988 ABS  od 1972 KDS  1967 DSS 5 Tarnyba Kotrwywiad ideologiczny – nacjonalizm i działalność antysowiecka V Zarząd (1967-26.09.1989) - Walka z dywersją...
18/04/2013
System służb bezpieczeństwa i różnice wewnętrzne - SDB  Serbii - SDB Kosowa - SDB Wojwodiny - SDV Słowenii - SDS Chorwacji -  SDS BiH    System służb bezpieczeństwa i różnice wewnętrzne   Organem nadzorującym wszystkie cztery typy tajnych służb na poziomie władz federalnych był organ Prezydium Jugosławii - Związkowa...
17/04/2013
Departament Bezpieczeństwa Państwa (Departamentul Securităţii Statului – DSS), zwany popularnie Securitate, w skrócie Secu.   Od 1967 roku Departamentul Securităţii Statului podlegał Radzie Bezpieczeństwa Państwa (Consiliul Securităţii Statului), stanowiącej część MSW. W 1978 roku Radę zniesiono i DSS stało się integralną częścią MSW....
15/04/2013
Saman Depe, Jolotan, Dauletabad Droga do Rosji - Aleksandrow Gai - stacja wiodąca do Samary i "Przyjaźni" System rurociągów Turkiestanu i Azji Zachodniej oraz Rosji Płd. i Kaukazu Projekt Gwadar i położenie geopolityczne Wersja USA Obszar konfliktu: Gwdar - Hanbantota-Sonadia (izolacja Indii, które z opcji prorosyjskiej...
15/04/2013
Obszar ewentualnych działań na Oceanie Indyjskim  Hambantota - największy port Cejlonu jest budowany przez Chiny (1,5 mld dolarów), w marcu zostanie uruchomiony port lotniczy Mahinda Radżapaksa wybudowany przez Chiny (pożyczka 209 mln). WE wrzeżniu 2012 roku minister obrony Chin Liang Guanglie odwiedził Sri Lankę i proponował...
01/04/2013
Zużycie chińskie (gaz w mld m3, ropa w mln ton, wydajność roczna)     Surowiec 2011      2013 2015 2020 2030 Gaz 130        170 230 350 450? Wydobycie 105   200 300 Import...
30/03/2013
Leviatan -  450 mld m3 gazu i złoża ropy. Zasobniejszy Leviata leży w zasięgu Cypru. Tamar -  230 mld m3. Podpisanie umowy z Gazpromem na udział w eksploatacji - konsekwencje polityczne - Hesbollah Projekt gazociągu z pól Lewiatan do Ceyhanu - 470 km
29/03/2013
Port i baza marynarki wojennej w Sonadia kontroluje  port naftowy w Kyakpiu i Zat. Bengalską Projektowany kanał Kra pod ochroną bazy w Sonadia
27/03/2013
Transport ropy z nowych złóż w Jakucji do Władywostoku i bezpośrednio do Dacing w Chinach. Transport gazu z Angarska do Dalian, Harbinu i możliwość przedłużenia do Korei Płd. ESTO - WSTO  
27/03/2013
Miejsce w systemie połączeń  
27/03/2013
Rosyjski system gazociągów i ropociągów na zapleczu Chin - obecne i przyszłe połączenia z Chinami - integracja systemów (brak trasy gazociągu Ałtajskiego omijającego Mongolię i bezpośrednio łączącego się z Chinami) Tu widać trasę projektowanego gazociągu Ałtajskiego łączącego się w stolicy Sinkiangu Urumczi z  gazociągiem z...
24/03/2013
Hydraty metanu - złoża metanu zamrożone z wodą znajdujące się pod osadami morskimi, blisko powierzchni, czasami bryły leżą na dnie morskim. Podgrzane uwalniają gaz. Nowa technologia. Wraz z gazem łupkowym hydraty metanu mogą wyeliminować gaz naturalny jako najważniejsze źródło tego surowca. 13 marca dokonano udanej próby wydobycia...
14/03/2013
Drogi z Turkmenii - projekt amerykański nowego szlaku jedwabnego Płn-Płd do Indii Gazociąg irański do Changiran i rosyjski z Turkmenbaszi do Samary Konkurencyjne drogi z Turkmenistanu przez Afganistan lub Iran  
12/03/2013
  Udział w rezerwach światowych Rezerwy krajowe wydobycie i zużycie własne Na ok. ile lat wystarczy przy danym wydobyciu Kraj Gaz ropa Gaz naturalny Ropa % % Rezerwy p. Możliwe wydobycie konsumpcja rezerwy Wydobycie 2010 Konsumpcja 2010...
24/02/2013
Zużycie - Produkcja[1] [1] Różne źródła Bałkany bez produktów Kraj/Region Surow. Zużycie wł. Produkcja wł. Import Eksport Źródła Sieci Własność Rosja Gaz 460 mld m3/12 655 mld m3/12[1...
04/11/2012
Francisa Fukuyamy Wielki Wstrząs, Politeja, Warszawa 2000   Alvin i Heidi Tofflerowie, Szok przyszłości, Trzecia fala (jest) i Powershift (Przejęcie władzy), Poznań 1998, 1996   (to są 3 pozycje)   Arnold Toynbee, Studium historii. PIW Warszawa 2000 Paul Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny - Rozkwit - Upadek. Przemiany...
04/11/2012
Metoda analizy  jak czynniki geograficzne wpływają na wybory polityczne   Interesy – potęga - przestrzeń – odległość   Decyzje wyznaczają: demografia, gospodarka np. surowce, etnologia, np. trybalizm, struktury i organizacja społeczna, kultura,  technologia, teren, np. zasoby wody, góry, wybrzeże, państwa lądowe i morskie...
04/11/2012
Geografia – dwa wyznaczniki: przestrzeń i działalność człowieka   1904 The Geographical Pivot of History  (Oś kontynentalna, patrz pdf)  3 m-ce później powstała Entente Cordial   Europa kształtuje się w obronie przed inwazjami nomadów. 3 okresy:   1. Epoka przedkolumbijska Europa izolowana (zamknięta w klatce) i...
04/11/2012
Heartland 1904 - 1919 i wewnętrzny półksiężyc Heartland po II wojnie światowej
04/11/2012
Wpływ Ratzla (teoria państwa) i Kjellena (nauka o przestrzeni)   Dwie grupy czynników geopolityki:   Macht und Raum   zależność między siłą a przestrzenią (wola i przestrzeń jako wyznaczniki polityki państwa) – u MacKindera były to - przestrzeń i działalność człowieka   Volk und Raum – lud i przestrzeń   Teza...
04/11/2012
Dwa wielkie systemy historiozoficzne: teoria cykli historycznych Oswalda Spenglera (1880- 1936) Der Untergang des Abendlandes teoria linearnej ciągłości rozwoju Arnold Joseph Toynbee (1889-1975) A Study of History (1934-1954); krąg rozwojowy obejmuje fazy: 1) genezy, 2) wzrastania, 3) załamania, 4) dezintegracji (okres zaburzeń,...
04/11/2012
7 faz imperium według Carolla Quigleya: 1. skrzyżowanie (mixing), w Europie lata 370-750, 2. okres ciąży (gestatiori), w Europie VIII-X w., 3. ekspansja, 4. epoka konfliktu, 5. imperium światowe (obecnie? Lata 1990-te, wątpliwe, patrz dalej), 6. schyłek (teraz – dyskusja), 7. obca inwazja. Gdy cywilizacja wchodzi w stadium uniwersalne...
31/10/2012
2 strategie dla Zachodu:   Rzymu - otwarcie dla barbarzyńców – przetrwanie kultury, którą asymilują zanim podbiją stary świat,   lub   Bizancjum – wykorzystanie przewagi technologicznej, walka, opór, 1000 lat dłużej i zniknięcie.   Strategia Bizancjum wymaga sojuszu z Niemcami, Japonią, wsparcia USA oraz rozszerzenia na...
31/10/2012
Artykuł w FA – 1993 i to jest przetłumaczone w Res Publice 2(65)/1994   Książka 1996   Tezy Huntingtona Najważniejsze różnice między narodami nie mają charakteru ideologicznego, politycznego czy ekonomicznego, lecz kulturowy. (plemię, naród itp.). Różnice między cywilizacjami są zasadnicze i niezmienne. Przy obecnej...
31/10/2012
Szkoła modernizacyjna – peryferie mają się modernizować naśladując Centrum i nie próbować drogi na skróty (komunizm), a osiągną ten sam poziom. Rozwój liniowy jak u Marksa Szkoła zależności – zależność powoduje przejmowanie nadwyżki przez Centrum i peryferia nigdy nie wydobycie się ze stanu zależności. (Gospodarka zależna i...
31/10/2012
 Słowianofile i Zapadnicy – jak modernizować Rosję – powrót do źródeł (wyimaginowanych) czy kopiowanie Zachodu (wesernizacja)   Słowianolife – filozofia, panslawiści – polityka i geopolityka – uzasadnienie ekspansji na Bałkany i zajęcie Konstantynopola, a więc zbrojnego podboju.  (patrz: Głębocki, Kresy Imperium, Arcana)....
31/10/2012
Elementy wspólne panslawizmu i eurazjatyzmu: Rosja jest jak kontynent – równa Europie – Danilewski Odseparować Rosją od wpływów zgnilizny – Zachodu – Uwarow Imperium jest ważniejsze od zjednoczenia Słowiańszczyzny - Tiutczew Rola prawosławia/Bizancjum i nihilizm katolicyzmu Mesjanizm Prekursorzy:  ...
31/10/2012
Podejście   Narodowe                                                     ...