Felietony

06-08-2014
Warunkiem istnienia wolnej Polski jest rozerwanie sojuszu niemiecko-rosyjskiego, pokonanie Rosji i zbudowanie nowego systemu sojuszy regionalnych zanim sytuacja geopolityczna ponownie zmieni się na naszą niekorzyść i przekreśli sensowność wszelkiego działania. Takiego zadania może podjąć się tylko suwerenne państwo polskie. Jeśli go nie zbudujemy...
25-07-2014
Zestrzelenie malezyjskiego samolotu przez rosyjskie służby nie było pomyłką jak utrzymuje obóz Monachium, lecz starannie zaplanowaną i przeprowadzoną akcją, która jest kluczowym elementem rosyjskiej strategii zwasalizowania Europy poprzez uczynienie z Niemiec narzędzia swojej polityki najpierw wobec Ukrainy, a następnie Europy kontynentalnej i...
23-12-2012
Adam Burakowski - rocznik IV; Ecelino Ionesco – rocznik V; Walentyna Łotoćka – rocznik XII; Karina Melnyćka – rocznik XIII Partia Wybory parlamentarne Sejm               Senat Geneza Politycy Poglądy FSN (Frontul Salvării...
28-05-2014
Kto nie prowadzi polityki samodzielnej tylko wypełnia instrukcje, gdy ma kilku wydających rozkazy, staje wobec niewykonalnego zadania zadowolenia wszystkich w każdej chwili, co rodzi rozdwojenie jaźni. W taką pułapkę wpadł Donald Tusk w kwestii ukraińskiej i ostatecznie wybrał wersję najniebezpieczniejszego protektora – Rosji.   17 lutego...
12-11-2012
Republika e Kosovës (Republika Kosowa) Powierzchnia: 10 908 km2 Liczba ludności (2007): ok. 2 100 000 Prezydent (od 2007, kadencja:  5 lat): Atifete Jahjada (od 07.04.2011) Premier (od 2006, kadencja parlamentu: 4 lata): Hashim Thaçi (Demokratyczna Partia Kosowa)   Partia Siła...
01-04-2013
Zużycie chińskie (gaz w mld m3, ropa w mln ton, wydajność roczna)     Surowiec 2011      2013 2015 2020 2030 Gaz 130        170 230 350 450? Wydobycie 105   200 300 Import...
27-03-2013
Transport ropy z nowych złóż w Jakucji do Władywostoku i bezpośrednio do Dacing w Chinach. Transport gazu z Angarska do Dalian, Harbinu i możliwość przedłużenia do Korei Płd. ESTO - WSTO  
04-06-2012
BUŁGARIA – partie polityczne  – 1990 - 2014   Autorzy: Georgi Krystew, Anelia Radomirowa, rocznik IV, Marina Simeonova 2011/2012, Bartłomiej Kugler 2013/2014   PARTIA DZIAŁACZE PROGRAM PRZESZŁOŚĆ WYB.   BSP/BKP Bułgarska Socialisticzeska Partia/Bułgarska Ko...
12-11-2012
REPUBLIKA SERBII - panorama polityczna   Autorzy: Piotr Kotomski - rocznik IV, uzupełniała Magdalena Mojduszka – rocznik V, Ewa Dominikowska, rocznik X, Pawlina Wasylenko 2012/2013, Mateusz Gralewski 2013/2014   Liczba ludności: 10 159 046 (2008), 7 261 000 (2011) – informacja World Bank – bez Kosowa http://data.worldbank....
14-11-2012
Data Skupsztina Srbije 250 Skupsztina Federacije Predsednik Srbije Predsednik Federacije 1990 SPS 194 SPO 19 DS 7 SRSJ 2 DZVM 8 SDA 3   Miloszewić 65 Draszkowić 16   1990 Monte Skupsztina Czarnog. 125 SK 83 SRSJ 17 NS 13 SD12  ...
15-04-2014
Zwrot geopolityczny USA w kierunku Azji otworzył proces kształtowania się nowego porządku i sojuszy. Nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte ale kierunki zmian wyznaczają interesy głównych graczy. Nie należy ich mylić z bieżącą polityką, która zależna jest od bieżących, interesów, nacisków, kunktatorstwa  i konfliktów. Spróbujmy określić kierunki...
09-04-2014
Neutralizacja Ukrainy oznacza realizację celów Rosji rękami Zachodu. Wobec Ukrainy jest to zdrada i gorzej niż powrót do status quo, ale dla Polski jest to rozwiązanie samobójcze. Czekać nas będzie już nie kondominium ale jawna kontrola rosyjska. Realia geopolityczne wskazują, iż znaleźliśmy się w punkcie zwrotnym i trzeba to wykorzystać, a nie w...
30-03-2013
Leviatan -  450 mld m3 gazu i złoża ropy. Zasobniejszy Leviata leży w zasięgu Cypru. Tamar -  230 mld m3. Podpisanie umowy z Gazpromem na udział w eksploatacji - konsekwencje polityczne - Hesbollah Projekt gazociągu z pól Lewiatan do Ceyhanu - 470 km
01-04-2014
~~Prezydent Putin działa racjonalnie i stara się zrobić wszystko by rosyjski pasożyt nie zakończył żywota, gdy wkrótce jego wewnętrzny żywiciel zejdzie, a zewnętrzny wymknie się, dzięki rewolucji gazowej i zwrotowi geopolitycznemu. Putin nie może się cofnąć, chcąc ratować pasożyta i dlatego wszelkie porozumienia będą jedynie wydłużały konflikt i...
10-03-2013
od 6 do 25 procent - ob. Doniecki i Republika Krym od 25 do 60 proc. - ob. Odesski, Charkowski, Ługański, Zaporożski od 60 do 80 proc. - ob. Dniepropietrowski, Mikołajowski i Chersoński od 80 do 95 proc. ob. Czernihowski, Kijowski, Sumski, Połtawski, Czerkaski, Kirowogradzki, Zakarpatski powyżej 95 proc. ob. Łucki, Rówieński, żytomierski,...
03-06-2012
Republika e Shqipërise (Republika Albanii)   Powierzchnia: 28 748 km2 Liczba ludności (2009): 3 639 453 Prezydent (od 2012, kadencja: 5 lat): Bujar Faik Nishani (Partia Demokratyczna Albanii) Premier (od 2013, kadencja parlamentu: 4 lata): Edi Rama (Socjalistyczna Partia Albanii)   Partia Poglądy Geneza...
15-12-2010
Na przykładach z życia wziętych opisał Turkuć Podjadek Zasada nr 1 Zrób pierwszy to, co uczyniłaby inna kanalia i służalec, i zainkasuj nagrodę   Pamiętaj: musisz być człowiekiem sukcesu. Nie chodzi o to, iż nie ma czynu, którego byś nie popełnił, ale nie ma takiego, którego byś nie popełnił jako pierwszy, wyprzedając inne kanalie i...
25-02-2014
Rozgrywka na Ukrainie i w całym Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim dopiero się zaczyna. Nie chodzi jednak tylko o początek zwrotu geopolitycznego, który może potrwać dekadę, ale także o likwidację systemu postkomunistycznego, a więc rewolucję społeczną. Zwycięstwo na jednej płaszczyźnie nie musi wcale oznaczać sukcesu na drugiej. Chociaż...
24-02-2014
Na spotkaniu Franka-Waltera Steinmeiera i Radosława Sikorskiego z Radą Majdanu twitterowy minister straszył: - Jako Polak wiem ile zła uczynił stan wojenny w Polsce. Na co Ołeksji Harań, prof. Akademii Kijowsko-Mohylańskiej odpowiedział: - Jako Polak powinien Pan przede wszystkim wiedzieć jak dla Polski, którą bardzo szanuję, zakończyła się...
10-03-2005
Warszawa, dnia 26 marca 1981 r. TAJNE SPEC. ZNACZENIA - egzemplarz pojedynczy NACZELNIK WYDZIAŁU II w miejscu WNIOSEK o przekazanie do Wydziału IV Departamentu III MSW materiałów sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim "SAM" dotyczących MICHALKIEWICZ Stanisław Andrzej s. Stefana i Juli Anasiewicz, ur. 8 listopada 1947 r. Lublin...
12-03-2005
Warszawa, dnia 9 sierpnia 1980 r. Tajne Spec. Znacz. Egz. nr 01 NACZELNIK WYDZIAŁU III A - 1 Miejscu W toku prowadzenia sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „SAM” na współpracownika antysocjalistycznej grupy ROPCZiO Stanisława MlCHALKIEWICZA ustalono, że utrzymuje z nim bliskie kontakty: Tadeusz, Jan SZOZDA s. Edwarda i Marii...
06-07-2005
KSMO (DO 1983)/STOŁECZNY URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE – etat: WUSW – 913, RUSW – 351 (1985) Komendant Stołeczny MO: gen. bryg Jerzy ĆWIEK ur. 12.10.1930 (10.12.1976 - 31.01.1983), poprzednio dyrektor Biura do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi Komendy Głównej MO (1.07.1972 - 1.07.1974), w MBP od 4 października 1950, służył w MO;...
15-02-2006
Zwykle gdy pisze się o agenturze, ma się na myśli ludzi, którzy zwyczajnie donosili bezpiece na swoich przyjaciół i kolegów, tymczasem najbardziej wartościowa część siatki komunistycznych służb specjalnych zajmowała się przede wszystkim kształtowaniem strategii opozycji i wpływaniem na zachodnie ośrodki opiniotwórcze i polityczne. Dobrym punktem...
11-03-2005
Warszawa, dnia 14 lipca 1980 r. TAJNE SPECJALNEGO ZNACZENIA - Egz. pojedynczy WYCIĄG z dnia 18 grudnia 1978 roku Z informacji operacyjnej tajnego współpracownika pseudonim „CICHY” (dopisek: zmarł - grudzień 1980) „CICHY” poinformował następnie, że u Giedroycia był emisariusz ROPCIO nazwiskiem Michalkiewicz, który przywiózł do kraju 12...
25-01-2014
W momencie gdy kształtowano obecny ustrój, zagadnieniem kluczowym dla sowieckich elit w Polsce było zachowanie dotychczasowych pozycji, mimo zgody na pluralizm polityczny i rozwój własności prywatnej. Z tych wolności mogły przecież skorzystać grupy spoza sowieckich elit. Rozwiązanie dawało posiadanie kontroli strukturalnej.   Dla każdego...

Pages