Felietony

24-02-2014
Na spotkaniu Franka-Waltera Steinmeiera i Radosława Sikorskiego z Radą Majdanu twitterowy minister straszył: - Jako Polak wiem ile zła uczynił stan wojenny w Polsce. Na co Ołeksji Harań, prof. Akademii Kijowsko-Mohylańskiej odpowiedział: - Jako Polak powinien Pan przede wszystkim wiedzieć jak dla Polski, którą bardzo szanuję, zakończyła się...
10-03-2005
Warszawa, dnia 26 marca 1981 r. TAJNE SPEC. ZNACZENIA - egzemplarz pojedynczy NACZELNIK WYDZIAŁU II w miejscu WNIOSEK o przekazanie do Wydziału IV Departamentu III MSW materiałów sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim "SAM" dotyczących MICHALKIEWICZ Stanisław Andrzej s. Stefana i Juli Anasiewicz, ur. 8 listopada 1947 r. Lublin...
12-03-2005
Warszawa, dnia 9 sierpnia 1980 r. Tajne Spec. Znacz. Egz. nr 01 NACZELNIK WYDZIAŁU III A - 1 Miejscu W toku prowadzenia sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „SAM” na współpracownika antysocjalistycznej grupy ROPCZiO Stanisława MlCHALKIEWICZA ustalono, że utrzymuje z nim bliskie kontakty: Tadeusz, Jan SZOZDA s. Edwarda i Marii...
06-07-2005
KSMO (DO 1983)/STOŁECZNY URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE – etat: WUSW – 913, RUSW – 351 (1985) Komendant Stołeczny MO: gen. bryg Jerzy ĆWIEK ur. 12.10.1930 (10.12.1976 - 31.01.1983), poprzednio dyrektor Biura do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi Komendy Głównej MO (1.07.1972 - 1.07.1974), w MBP od 4 października 1950, służył w MO;...
15-02-2006
Zwykle gdy pisze się o agenturze, ma się na myśli ludzi, którzy zwyczajnie donosili bezpiece na swoich przyjaciół i kolegów, tymczasem najbardziej wartościowa część siatki komunistycznych służb specjalnych zajmowała się przede wszystkim kształtowaniem strategii opozycji i wpływaniem na zachodnie ośrodki opiniotwórcze i polityczne. Dobrym punktem...
11-03-2005
Warszawa, dnia 14 lipca 1980 r. TAJNE SPECJALNEGO ZNACZENIA - Egz. pojedynczy WYCIĄG z dnia 18 grudnia 1978 roku Z informacji operacyjnej tajnego współpracownika pseudonim „CICHY” (dopisek: zmarł - grudzień 1980) „CICHY” poinformował następnie, że u Giedroycia był emisariusz ROPCIO nazwiskiem Michalkiewicz, który przywiózł do kraju 12...
25-01-2014
W momencie gdy kształtowano obecny ustrój, zagadnieniem kluczowym dla sowieckich elit w Polsce było zachowanie dotychczasowych pozycji, mimo zgody na pluralizm polityczny i rozwój własności prywatnej. Z tych wolności mogły przecież skorzystać grupy spoza sowieckich elit. Rozwiązanie dawało posiadanie kontroli strukturalnej.   Dla każdego...
11-01-2014
W minionym roku najważniejsze były wydarzenia zarysowujące nowy układ sił politycznych na świecie. Mimo wahań, niezdecydowania i bierności prezydenta Obamy, rok 2013 stał się początkiem generalnego zwrotu w polityce amerykańskiej, a wraz z nim nowego układu sojuszy geopolitycznych. W polityce amerykańskiej najważniejszy był zwrot w kierunku...
11-01-2014
Rządowa telewizja nareszcie ma pretekst by pozbyć się ostatniego programu niezależnego od władzy. Właśnie odwołano czwartkowe „Bliżej” Jana Pospieszalskiego. Nie jest to rzecz nadzwyczajna w systemie, którego głównym stabilizatorem jest propaganda i niszczenie opinii publicznej. Charakterystyczny jest natomiast pretekst, którym się posłużono....
01-01-2014
Rozpoczął się proces wyzwalania się Ukrainy z rosyjskiej zależności. Potrwa on dekadę, może dłużej, ale ostateczna przegrana Rosji jest przesądzona, mimo możliwych okresowych wahnięć. Zastanówmy się jakie znaczenie ma Ukraina dla Rosji i czym będzie ten kraj bez zwasalizowanej Ukrainy.   Za czasów carskich i sowieckich Ukraina miała dla...
13-05-2005
SOR „ANTYK” – SB POMAGA KGB PRZECIWKO LDP”N” – LISTOPAD 1987 Informacja omawia współpracę polsko-ukraińską; jej autor ppłk J. Turkiewucz pisze: "Proponuję opracować informację na załączniku do dziennej oraz poinformować Zarząd V KGB ZSRR o nowych Inicjatywach LDPN i KUPPO." Warszawa, dnia 11.11.1987 ZAJNE SPEC. ZNACZENIA Egz. nr 3...
28-05-2013
Baku - Supsa i Baku Ceyhan Naftociągi kaukaskie i projekt Samsun Ceyhan. Połączenia przez M. Kaspijskie Węzeł naftowy w Tichorecku dla ropy ciężkiej (zasiarczona z Tatarstanu) i lekkiej z Syberii Blue Stream (Bieriegowaja/Noworosyjsk - Samsun)
30-05-2013
1) Transsyberyjski (Przyjaźń)  Urengoj – Pomary - Użhorod   Długość – 4.451, średnica 142 cm, czynny od 1984. Przepustowość – 32 mld m3   Użhorod - Słowacja   Użhorod – Węgry przez Beregowo/Beregszaz   Użhorod – Rumunia do Chust   Niemcy zobowiązały się do kupna 10 mln m3, a Francja – 8 mld m3   2...
12-12-2013
Alain Besançon zastanawiał się kiedyś, gdzie przebiegają granice Europy. I doszedł do wniosku, że wyznacza je na Wschodzie linia barokowych kościołów. Wydaje się jednak, że nie wziął pod uwagę, iż prawosławie ukraińskie miało inny charakter niż Cerkiew rosyjska, stanowiąca zgodnie z bizantyńską tradycją instrument polityki państwowej i...
12-12-2013
W drugim tygodniu ukraińskich protestów ważne były trzy kwestie: czy demonstracje rozleją się po kraju, czy Unia i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (USA) przedstawią Ukrainie korzystniejsze warunki, czy dojdzie do głębszego pęknięcia w oligarchii popierającej Janukowycza i Azarowa?  Opozycja nie zdecydowała się na powołanie alternatywnego...
03-12-2013
Wiktor Janukowycz zgrał się na śmierć. Zraził do siebie jednocześnie Władimira Putina – gdyż oficjalnie odrzucił Unię Celną z Rosją, Niemcy oraz Unię Europejską – odmawiając parafowania umowy stowarzyszeniowej, a także młode pokolenie Ukraińców. Dodatkowo uprawdopodobnił przedterminowe wybory i prezydenturę Julii Tymoszenko, o ile wyjdzie żywa z...
29-11-2013
Spalenie budki pod ambasadą Rosji i atak na squot uważam za policyjną prowokację. Dowody na to zebrali głównie internauci. Ale czy obie prowokacje miały tego samego autora i miały uderzać tylko w opozycję wobec systemu III RP? Atak na squot przebiegał modelowo. Policja uprzedziła o niebezpieczeństwie, by atakowani się przygotowali. Następnie...
29-11-2013
Ten sam symbol może być odbierany przeciwstawnie w zależności od tego czy adresowany jest do ludzi wolnych, zachowujących godność i więzi wspólnotowe, czy do masy pozbawionych poczucia własnej wartości jednostek o mentalności niewolniczej. Taka sytuacja zachodzi w wypadku rzeźby „Komm Frau”. Temat rzeźby Jerzego Szumczyka był długo obecny...
29-11-2013
W państwie policyjnym nie ma możliwości uniknięcia prowokacji, jeśli władze postanowią się nią posłużyć przeciwko opozycji lub we własnych rozgrywkach. Czasami tylko przeliczą się, gdy prowokacja uda się za dobrze i uruchomi dynamikę wydarzeń, których policja nie może już kontrolować. Na razie wszystko wskazuje, że skutki prowokacji są pod...
26-05-2013
Warianty przebiegu - rumuński i bułgarski - South Streamu Odnogi South Streamu w wariancie serbskim Wariant bułgarski Warianty trasy pod M. Czarnym South Stream i TGI (turecki Tuapse - Samsun) South Stream i Nabucco - źródła w Turkenistanie (Lolotan) i okręgu Jamalsko-Nienieckim Zaplecze kaspijskie
19-11-2013
Znaleźliśmy się w przełomowym punkcie geopolitycznym. Zwrot USA ku Azji sprawił, iż najważniejszym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych staje się Iran. Jeśli elity w Teheranie skorzystają z tej szansy, wygrają rywalizację o dominację w Azji Zachodniej. Zastanówmy się jakie to będzie miało konsekwencje dla Polski?   Stany Zjednoczone...
02-06-2012
Przygotowała Iwona Jurkowska, rocznik 2009/2010 PARTIE KOMSOMOLSKIE ZA PRYWATYZACJĄ I LIBERALIZMEM PARTIE NOMENKLATURY ZA PRYWATYZACJĄ I LIBERALIZMEM PARTIE PIERESTROJKOWE PLATFORMIŚCI NACJONAŁ-KOMUNIŚCI PARTIE POSTKOMUNISTYCZNE ESTONIA     - Koonderakond (EK) Estońska...
26-10-2013
    Partia Działacze Geneza Poglądy Miejsce na arenie politycznej Uwagi Partia obywatelsko-demokratyczna Občanská demokratická strana – ODS                   Przewodniczący partii: Prof. Václav...
26-10-2013
1985 decyzja kierownictwa KPCz o przekazaniu broni tzw. milicjom ludowym; 1986 miesiąc dzień opis październik 16 X w SNB (Sbor národní bezpečnosti) zapada decyzja o opracowaniu strategii działań przeciwko wrogiej działalności pod nazwą KLIN; projekt miał być przedstawiony...

Pages