Wojciech Roszkowski

12/07/2012
Ferment w ruchu komunistycznym. Antyizraelskie stanowisko Kremla i zaostrzenie kursu wobec kultury wywołało w ZSRR sprzeciwy intelektualistów pamiętających względny liberalizm chruszczowowski. Na wieloletnie więzienie skazano głównych dysydentów, co jednak nie zahamowało ruchu obrony praw człowieka. W ZSRR pojawiły się pierwsze "samizdaty"...