Witold Rutkowski

03/02/2009
Byliśmy ostatnio świadkami nowelizacji ustaw – prawo bankowe i o banku centralnym (Prezydent odmówił podpisania ustawy. Trafiła więc ona z powrotem do Sejmu – przyp. red.). Zostały one zaproponowane przez byłe kierownictwo Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwo Finansów. Następnie zweryfikował to Sejm, wnosząc do tych aktów prawnych nowe zapisy...