Witold Jedlicki

15/06/2012
I Istnieje pewien, ukształtowany może przede wszystkim przez prasę zachodnią, stereotypowy obraz wydarzeń politycznych w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Stereotyp ten jest niesłychanie rozpowszechniony zarówno w kraju jak i zagranicą. Przypuszczam, że ogromna większość osób interesujących się sprawami polskimi przedstawia sobie sytuację...
15/06/2012
I Liberalna koniunktura lat 1955 i 1956 została wykorzystana do przeprowadzenia dwóch ważnych i pożytecznych rzeczy na odcinku organizacji młodzieżowych. Jeszcze w r. 1955 zaczęto tworzyć Kluby Dyskusyjne młodej inteligencji, a w r. 1956 - wskutek umiejętnie prowadzonej kampanii propagandowej - zmuszono po dłuższych oporach ówczesne kierownictwo...
15/06/2012
VI Początki Klubu Krzywego Koła są ciemne. Powstał on w mieszkaniu Juliusza i Ewy Garzteckich, przy ulicy Krzywe Koło na Starym Mieście; takie jest proste pochodzenie wywołującej niekiedy różne fantastyczne domniemania nazwy klubu. Małżeństwo Garzteckich skupiło wokół siebie, na jesieni 1955 r., grupę znajomych, z którymi zaczęli odbywać...