Waldemar Pernach

16/06/2009
Niepodległość bez stołu   Jesteśmy...i byliśmy. Organizacje antykomunistyczne o charakterze niepodległościowym, nurt niepodległościowy, formacja niepodległościowa. Rozmaicie nas nazywano, ale wyróżniało jedno – wspólne dążenie do niepodległości, która jest gwarantem wolności wyboru. Zarzucano nam brak realizmu i brak mocy do obalenia...
02/06/2009
Dokonano fałszerstwa historycznego, które miało swój początek i trwa nadal. Została z premedytacja wymazana ze świadomości narodu bardzo aktywna i liczebna formacja niepodległościowa. Manipulacji tej ulegli również badacze najnowszej historii Polski nie podejmując tego tematu w swoich opisach. Do formacji tej przynależne były partie i organizacje...
01/02/2009
INNA POLITYKA ___________________________________________________________________________ Waldemar Pernach Po CO PC? Porozumienie Centrum miało rąbać, przyspieszać, dekomunizować. Zamierzało być największą siłą polityczną. Pierwszą partią w Polsce. Zaczęło grzmieć basem, a... wyszedł dyszkant. Przed rokiem PC wypowiadało najbardziej...
09/12/2008
W dniach 5-7 grudnia 2008r. miała się odbyć w Głuchołazach konferencja. Miała się odbyć w miejskim domu kultury, a odbyła się w ośrodku sportowym dla młodzieży „Banderoza”. Pan burmistrz wycofał pozwolenie, bo w jego ocenie prelegenci reprezentują tylko jedną orientację. Jako żywo na sali było ponad stu panów, ale i kobiet było sporo. Referentami...
25/11/2008
Jak widać z przedstawionych materiałów naturalnym naszym środowiskiem działania były partie i organizacje niepodległościowe, czego konsekwencją było powołanie w połowie 1988 roku Porozumienia Partii i Organizacji Niepodległościowych (PPiON). Porozumienie to powstało z inicjatywy Tadeusza Stańskiego i Romualda Szeremietiewa z Polskiej Partii...
25/11/2008
Wydawnictwo BAZA w podziemnym ruchu wydawniczym pojawiło się w 1985 roku, publikując broszurę „Widmo komunizmu” o wojnie w Afganistanie. Do chwili zalegalizowania działalności wydawniczej 1.09.1990 roku ukazało się nakładem wydawnictwa 33 pozycje książkowe m.in.; Piotr Wierzbicki – „Myśli staroświeckiego Polaka” M.Łopiński i M.Moskit – „Konspira...
25/11/2008
Na czele całego przedsięwzięcia stał cały czas trzyosobowy zespól zaufanych kolegów i organizatorów. Wszyscy mieliśmy jednakowe uprawnienia; Waldemar Pernach z energetyki, Andrzej Święcicki z Huty „Warszawa” i Zbigniew Zawadzki z Akademii Medycznej, którego jak wspominałem (wyjazd do Kanady) zastąpił Lech Antonowicz z Przedsiębiorstwa Poszukiwań...
25/11/2008
Zakres naszej działalności, wyznawane i propagowane poglądy, najlepiej będzie przedstawić za pomocą przywołania oryginalnych tekstów z poszczególnych numerów miesięcznika. Czym była BAZA dla nas - najpierw naturalnym odruchem obronnym przed beznadzieją. Potem narzędziem do walki z komunizmem, wreszcie środkiem do wyrażenia pragnień. BAZA dla nas...
25/11/2008
Grupa Polityczna BAZA wywodzi się z Klubów Myśli Robotniczej (KMR-y*), które powstały jesienią 1982 roku przy udziale profesora Jana Strzeleckiego. W maju 1983 roku wydano pierwszy numer niezależnego miesięcznika polityczno- społecznego BAZA. Założycielami jego byli Waldemar Pernach, Andrzej Święcicki i Zbigniew Zawadzki, którego po dwuletniej...