Vladimir Volkoff

31/08/2004
Vladimir Volkoff jest jednym z głównych publicystów piszących o dezinformacji. Badaniu tej metody propagandy poświęcił Volkoff wiele lat życia, czego owocem były m.in. wydane w Polsce książki „Montaż” i „Dezinformacja: oręż wojny”. W 1999 roku opublikował dzieło pt. „Traktat o dezinformacji. Od Konia Trojańskiego do internetu” będące...
20/01/2004
Vladimir Volkoff urodził się w 1932 roku w Paryżu. W latach 1957-1962 służył w wojsku, m.in. w Algierii. Potem został publicystą i pisarzem. W latach 1966-1993 mieszkał w Stanach zjednoczonych. Jego niewzruszona postawa, demaskowanie komunistycznych kłamstw i wierność prawdzie ściągnęły na niego gniew wielu wpływowych kręgów na Zachodzie. W...