Vahid Gazi

20/04/2010
Wstrząsnęła mną w zeszłym tygodniu tragedia Kirgistanu, ukochanej przeze mnie ojczyźnie moich licznych przyjaciół. Przyjaciół, którzy niejednokrotnie udowodniali, że dla kraju są gotowi złożyć ofiarę ze swego życia. Byłem świadkiem tego jak one, -- bo są to przede wszystkim kobiety --, latami, „przy pomocy igły” przygotowały miejsce dla...