Vaclav Klaus

04/01/2009
Szanowni i drodzy współobywatele, pozwólcie, abym najpierw Was pozdrowił. Przełom roku bywa tradycyjnie okazją do przemyśleń i dawania sobie dobrych postanowień. Z pewnością jest tak w tej chwili u wielu z nas. Chciałbym więc dodać parę słów o sprawach, na które nikt z nas nie ma bezpośredniego wpływu, a które tworzą zewnętrzne ramy naszego...