Tadeusz Witkowski

19/05/2010
tyle nocy... / 
nie dospanych,
 / mętnych
 / poplątanych,
 / od dymu ciasnych Andrzej Mandalian „Towarzyszom z Bezpieczeństwa” [1951] Służby w obcej służbie Niewiele materiałów mówiących o współpracy peerelowskich służb specjalnych ze służbami sowieckimi ujrzało, jak dotąd, światło dzienne, wśród tego, co zostało odtajnione, trudno byłoby jednak...
02/03/2006
Polski dyskurs polityczny nie wyróżnia się zapewne niczym osobliwym, ilekroć jednak czytam w prasie codziennej coś, co odzwierciedla jakiś konflikt grupowych interesów, odnoszę wrażenie, iż z podobnym stylem prowadzenia dyskusji zetknąłem się w czasach PRL. Słowa, co prawda, odsyłały wówczas do desygnatów, ale odbywało się to w taki sposób, że...
14/02/2006
Na to, że przed oczami Polaków rozegra się kolejny prawniczy spektakl przypominający stare, niedobre czasy, zaczęło się zanosić wkrótce po uzyskaniu przez Lecha Wałęsę statusu „pokrzywdzonego”. Gdy 16 listopada minionego roku były prezes IPN Leon Kieres wręczył byłemu Prezydentowi III Rzeczypospolitej stosowne zaświadczenie (co stało się...
30/01/2006
Już po raz drugi parafrazuję tytuł słynnej powieści Alfreda de Musset Confession d'un enfant du siècle. Czynię to z premedytacją, jako że w ostatnich kilku latach podobne nawiązania stały się sygnałem wywoławczym czegoś, co wyłamuje się z ram rozważań o duchu czasów, w których żyjemy. Określenia tego rodzaju zaczęły pojawiać się w czymś...