Siergiej Skripnikow

01/11/2008
IMPERIUM ______________________________________________________________ SERGIUSZ SKRIPNIKOW Nie jest jesteśmy różowymi liberałami... Jestem członkiem moskiewskiego komitetu koordynacyjnego Związku Demokratycznego i kieruję jego agencją informacyjną. Wstąpiłem do Związku Demokratycznego w 1988 roku. Jest to pierwszy ruch w Związku...