Romuald Szeremietiew

08/08/2009
Kiedy sąd ogłosił wyrok uniewinniający mnie z zarzutów korupcyjnych byłem zaskoczony, że obok tego nałożył na mnie grzywnę 3 tys. zł za rzekome naruszenie ustawy o ochronie informacji niejawnych. Zapowiedziałem złożenie odwołania od tej grzywny. Warunkiem złożenia wniosku było jednak uzasadnienie wyroku na piśmie. A pojawiły się plotki, że sąd...
17/04/2009
5 marca 1940 r. Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło decyzję o wymordowaniu polskich oficerów. Podpisali ją Stalin, Woroszyłow, Mołotow, Mikojan, Kalinin, Kaganowicz. 14 marca NKWD przystąpiło do wykonywania decyzji.  13 kwietnia 1943 r. Niemcy ogłosili odkrycie dołów z ciałami polskich oficerów w Katyniu. Trzy dni później rząd RP zwrócił się do...
17/02/2009
Mam za sobą konferencję prasową, którą zaproszone wszelakie media zgodnie "olały". Na szczęście dopisali wojskowi (rezerwy) i była bardzo dobra dyskusja. Kto zechce obejrzeć co "czwarta władza" ma w d...użym poważaniu może zajrzeć na: http://www.polityczni.pl/powstalo_wojsko_polskie,audio,51,3365.html . Red. Nomejko był z...
28/01/2009
Dowiedziałem się, że ciągle nie mogę złożyć odwołania od grzywny, jaką ukarał mnie sąd rejonowy. Przewodnicząca składu sądzącego nie napisała uzasadnienia do wyroku, a bez tego odwoływać się nie można. Do tego ustaliłem, że termin sporządzenia uzasadnienia szef pani Sędzi ustalił na 15 października br. Jeśli więc wszystko pójdzie dobrze, to będę...
21/01/2009
Konsul rzymski Marcus Tullius Cicero, zapisany w dziejach Europy jako wielki mówca i obrońca wolności republiki rzymskiej użył powiedzenia Nervus belli pecunia - Pieniądz jest nerwem wojny. Wielki filozof grecki Platon nazwał pieniądze żartobliwie nervus rerum –rzecz najważniejsza. Zgadzał się ze starożytnymi mędrcami cesarz Napoleon skoro...
03/01/2009
„Dowodzenie wielką armią opiera się na takich samych zasadach jak dowodzenie kilkoma ludźmi, sprowadza się właściwie do problemu jak podzielić i uporządkować swe siły.” Sun Tzu, "Sztuka wojny" Minister obrony narodowej udzielił wywiadu (26.12) zapowiadając istotne zmiany w systemie dowodzenia siłami zbrojnymi RP. Mówi: „Wszystkie funkcje w wojsku...
26/11/2008
Ur. 25 X 1945, Olmonty koło Białegostoku. Por. rez. WP, dr hab. nauk wojskowych, profesor uczelniany, wykładowca, publicysta, polityk. Rodzice: Irena z domu Lubowicka i Mikołaj Szeremietiew, ppor. WP. Ojciec, z pochodzenia Rosjanin, z przekonań antykomunistą, z zawodu felczer weterynarii, obywatel ZSRR, został wcielony do armii sowieckiej i...
26/11/2008
Poza pracami organizacyjnymi, tworzeniem struktur partii, akcją wydawniczą i informacyjną PPN zabiegała o stworzenie porozumień z ugrupowaniami widzącymi podobnie cele polskiej polityki i odrzucające ugodę z komunistami. Tu za głównego partnera władze PPN uważały organizację "Solidarność Walczącą" Kornela Morawieckiego. W praktyce...
26/11/2008
PPN była partią kadrową. Działając w konspiracji do 1989 r. formułę jawną przyjęła w końcu lutego 1990 r. Jej ówczesny stan był następujący: 729 członków (tylko osoby płacące składki) i współpracujących z PPN około 12 tys. - wg oceny władz partii. Organami naczelnymi PPN były Konwencja Krajowa będąca zjazdem delegatów i władzą najwyższą...
26/11/2008
Założycielami PPN byli niedawni działacze Konfederacji Polski Niepodległej. W KPN od początku, od 1979 r., istniało środowisko o orientacji niepodległościowo-narodowej związane z Romualdem Szeremietiewem. Odwołując się do historii polskiej myśli politycznej grupa ta podkreślała konieczność dokonania współczesnej syntezy dawnych kierunków ideowych...