Rafał Poborski

17/05/2012
Ordynacja wyborcza. Sytuacja mniejszości polskiej Jednym z podstawowych atrybutów niepodległego państwa jest możliwość przeprowadzania wolnych i demokratycznych wyborów. Są one manifestacją woli oraz zaufania obywateli do określonych sił politycznych i społecznych. Przez ponad pięćdziesiąt (1940-1992) lat Litwa była pozbawiona tej możliwości....