Przemysław Marchlewicz

10/01/2004
Na poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego odrzucony został inspirowany między innymi przez radnego Jacka Kurskiego wniosek o odwołanie zarządu województwa pomorskiego, którego jestem członkiem. W tym głosowaniu Jacek Kurski wystąpił w koalicji z SLD, Samoobroną, LPR oraz Ligą Pomorską. W poniedziałek 5 I 2004 w programie "...