Piotr Pyzel

14/05/2012
SłOWACJA Początki odrodzenia narodowego pod koniec XVIII wieku. Wtedy powstaje Słowackie Towarzystwo Naukowe z ks.Arturem Bandakiem. Zapoczątkowało powstanie odrodzonego języka słowackiego Z kolei grupa intelektualistów protestanckich (protestanci wówczas ok.25% ludności Słowacji) uważała, iż istnieje jeden naród słowiański, podzielony tylko na...
14/05/2012
SŁOWENIA Nurt polityczny   Historia, program   Ludzie         Konserwtyści (od 1905 SLS – Słoweńska Partia Ludowa)   początkowo ostrożne żądania, przede...