Piotr Jezierski

20/03/2010
Historia w polskim kinie Chodzicie do kina dla rozrywki, odprężenia czy może wiedzy, jaką może przynieść oglądana fabuła? Warto sobie zadać to pytanie, którego przez długie lata nie stawiali twórcy rodzimego przemysłu filmowego. Recepta z importu Za oceanem pozycja kina historycznego jest pewna od wielu dziesięcioleci. Choć można zarzucić...
11/03/2010
„Różyczka” w kinach Na nasze ekrany wchodzi obraz opowiadający o sprawie wstrząsającej, tym jak głęboko SB manipulowało życiem swoich ofiar. - Na pewno nie będzie to film o Pawle Jasienicy. Chciałbym, żeby nie budziło to żadnych wątpliwości. Owszem, jego historia była dla mnie inspiracją, która posłużyła jednak do stworzenia własnej opowieści...
06/03/2010
Wnikliwy widz śledzący ostatnie półwiecze historii kina zauważy zapewne niezwykła zmianę, jaka nastąpiła w Hollywood pod koniec lat siedemdziesiątych. Nie dotyczy ona znaczącej poprawy techniki obrazu ani nagrania i emisji dźwięku. Zmiana ta tkwi o wiele głębiej, bo dokonała się w warstwie fabularnej. Komu ją zawdzięczamy? Tutaj pojawia się...