Piotr Gontarczyk

08/04/2006
Wpływ byłych funkcjonariuszy i agentów komunistycznych organów bezpieczeństwa na życie publiczne współczesnej Polski to temat niewątpliwie ważny i ciekawy. Ale jego solidne opisanie napotyka bardzo wiele problemów. Jednym z najważniejszych jest brak solidnej wiedzy na temat działającej dziś w życiu publicznym agentury tak wojskowych jak i...