Pierre Lorrain

01/11/2008
IMPERIUM Często na tych szpaltach powtarzano aforyzm Jean-François Revela, który twierdzi, że wszystkie rządy oceniane są na podstawie tego co zrobiły z wyjątkiem rządów sowieckich, które oceniane są na podstawie obietnic. Ostatnia ewolucja sytuacji w ZSRS jeszcze raz potwierdza tę tezę. Zaufanie jakim Zachód obdarzył Michaiła Gorbaczowa opiera...