Olga Rachajewa

22/03/2013
PARTIA POGLĄDY GENEZA LUDZIE POPARCIE LDS Liberalna Demokracija  Slovenije / Liberalna  Demokracja Słowenii / Partia liberalna, postkomuniści,  były komsomoł, za  rozdziałem kościoła  od  państwa, za ...
06/03/2013
PARTIA POGLĄDY GENEZA LUDZIE POPARCIE LDS Liberalna Demokracija  Slovenije / Liberalna  Demokracja Słowenii / Partia liberalna, postkomuniści,  były komsomoł, za  rozdziałem kościoła  od...