Mikołaj Falkowski

08/02/2013
Ostatni spis ludności na Słowacji został przeprowadzony w 2001 roku w oparciu o dwa istotne kryteria: narodowości i języka ojczystego. Dla potrzeb omawianego spisu ludności kryterium narodowości rozumiano - jako przynależność obywatela Republiki Słowacji do określonego narodu lub grupy etnicznej. Obywatele sami decydowali do jakiej grupy narodowej...