Mariusz Pawelec

01/02/2009
ZA GRANICĄ ___________________________________________________________________________ Mariusz Pawelec KOnSerwatyzm W Szwecji Czy jesteśmy świadkami zasadniczego zwrotu w poglądach politycznych obywateli Królestwa Szwecji? Pytanie takie zadaje sobie wielu obserwatorów skandynawskiej sceny politycznej. Powodem doń stała się niedawna...
05/11/2008
HISTORIA ________________________________________________________________ MARIUSZ PAWELEC Myśl narodowa, liberalni konserwatyŚCi a kwestia żydowska W wydanym w ubr. nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego "Wyborze pism" Romana Dmowskiego, wśród szeregu publikacji czołowego ideologa nurtu narodowego, znalazł się też tekst...