Marek Jan Chodakiewicz

13/10/2008
Wojna w Gruzji pokazała ponownie, że w obliczu rosyjskiej agresji Zachód nie potrafi wypracować wspólnej polityki. Największe kraje Unii Europejskiej wykazały się filorosyjskością bardziej lub mniej jawną. Byłe sowieckie satelity i państwa-spadkobiercy po ZSSR podzieliły się na demonstracyjnych romantyków (m.in. Polska) oraz na pragmatycznych...
21/09/2008
Wojna wybuchła jako prowokacja. Po kolejnym ostrzale stanowisk gruzińskich z Osecji nadeszła gruzińska odpowiedź i próba siłowego rozwiązania kwestii osetyńskiego separatyzmu. Tu można spytać Tbilisi: kto zaczyna wojnę bez możliwości jej wygrania? Ktoś infantylny, czy dający się sprowokować? Bowiem odpowiedź Kremla była błyskawiczna: w ciągu 8...