Marek Czachor

04/02/2009
Serwisy Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej były wydawnictwem elektronicznym przeznaczonym do użytku wewnętrznego Solidarności Walczącej. Redagowane były głównie (ok. 90%) przez Romualda Lazarowicza i Piotra Bielawskiego z SW Wrocław. Pisane były przy pomocy programu ChiWriter i kolportowane zazwyczaj na dyskietkach 5,25", o...
20/06/2006
"Głos" z dn. 8.10.2005 r. przedrukował mój list otwarty do prof. Andrzeja Friszkego. Protestowałem wtedy przeciwko umieszczeniu w przygotowywanym pod jego redakcją opracowaniu stwierdzenia, iż mój ojczym, Marek Kubasiewicz, był agentem SB. Informacja miała tam zostać podana z powołaniem się jedynie na wspomnienia Bogdana Borusewicza, bez...
27/09/2005
Szanowny Panie! Dotarła do mnie wersja „szczotkowa”, krążąca po Polsce, przygotowywanego pod Pana kierunkiem opracowania na temat podziemnej „Solidarności”, gdzie Konrad Knoch zamieścił fragment następujący: Jak groźny był system represji na Wybrzeżu w okresie stanu wojennego pokazały procesy pracowników Szkoły Morskiej. 3.02.1982r...
24/11/2003
Przy okazji załatwiania formalności związanych z tzw. kapitałem początkowym wyszło na jaw, iż właściwie nie wiadomo od kiedy pracuję na Politechnice. Zależnie jak liczyć, mój staż pracy zmieniał się o mniej więcej 3 lata. W dokumentach nic się nie zgadza, nawet data wygaśnięcia okresu próbnego nie figuruje w kalendarzu. Kryje się za tym...