Marek Chlebuś

21/03/2006
Praw mamy dostatek, gdy dobrze poszukać, znajdzie się coś dla każdego. Cokolwiek kto czyni i kimkolwiek jest, musi co i rusz naruszać jakiś przepis. Wszyscyśmy są winni w rozumieniu prawa – to taka świecka wersja grzechu pierworodnego. Parlamenty, rządy, resorty, województwa, powiaty i gminy – wszyscy coś codziennie piszą, a każdy...
06/10/2005
„Umiarkowany postęp w granicach prawa” to przeważający, ale nie jedyny model ewolucji. Okresy, kiedy świat jest przewidywalny, mogą trwać łudząco długo, ale należy pamiętać, że rozdzielają je momenty zmian gwałtownych, zwykle nie tylko nieprzewidywalnych, ale nawet trudnych do wyrażenia w kategoriach starego porządku, a prawie zawsze dla niego...
23/09/2005
Cywilizacja chrześcijańska dziedziczy po judaizmie idee linearnego czasu oraz indywidualnego zbawienia, a po hellenizmie hardy racjonalizm i nieposkromionego prometejskiego ducha. Większość świata chrześcijańskiego uległa przeobrażeniu przez ideologię Oświecenia z jej kultem pionierstwa, postępu, misyjną nauką i uświęceniem techniki. W...
05/08/2005
Degeneracja elit jest dziś tak oczywista i bezdyskusyjna, że jej diagnozowanie, piętnowanie czy nawet próby powstrzymywania – to zajęcia mało odkrywcze i jałowe. Nasze elity znalazły się w umysłowej i sytuacyjnej pułapce, trochę jak samce rajskich ptaków – z jednej strony przytłoczone ciężarem swych piór i niezdolne umknąć byle kocurowi, z...
13/03/2005
Nie zwykłem wypowiadać się o bieżącej polityce, bo rzadko zdarza mi się coś z niej rozumieć, a kiedy już wydaje się, że coś wiem, nie są to zwykle krzepiące nowiny. Teraz jednak widzę jakąś pozytywną perspektywę na najbliższe lata, a nadzieją zawsze warto się dzielić. Trudno nie dostać dziś zawrotu głowy, kiedy się spojrzy, jak szaleńczo...
11/01/2005
Myślenie jest ze swej natury chyba niedemokratyczne, bo co który zacznie samodzielnie myśleć, zaraz kwestionuje zdobycze demokracji. W podobny sposób myślenie okazuje się antypaństwowe i antyeuropejskie. Niektórzy znawcy nie wahają się nawet uznawać myślenia za par excellence antyludzkie: antyludzkie pojedynczo, bo samego myślącego wnet dopada...
09/01/2005
Media mówią tak: brakuje więzień, nie ma pieniędzy na ich utrzymanie, a tym bardziej na budowę nowych cel, skazani przestępcy czekają w kolejce do odbycia kary, a ich resocjalizacja groźnie się odwleka... coś ten wizerunek nie wygląda na realistyczny. Ktoś tu albo chce manipulować opinią publiczną, albo sam wytworzył sobie fałszywy obraz...
23/12/2004
Kiedy stali się źli, zaczęli mówić o braterstwie i humanitaryzmie. […] Kiedy się stali występni, wynaleźli sprawiedliwość i ułożyli sobie całe kodeksy, żeby ją zagwarantować, a dla zabezpieczenia kodeksów wystawili gilotynę. Fiodor Dostojewski, „Sen śmiesznego człowieka” Nie wiadomo, czy Fiodora obudził okropny ból głowy, czy raczej...
18/12/2004
Przerażenie mogą budzić zapowiedzi wielu nieodpowiedzialnych polityków, którzy co i rusz deklarują walkę z korupcją. Im samym wydaje się może, że jak zawsze mówią to tylko na niby, no bo przecież coś powiedzieć trzeba, ale żeby zaraz wierzyć – no to już przesada, to byłoby przecież nieprofesjonalne. Ale taki zwykły prosty urzędnik, jakiś tam...
12/12/2004
Nie ma większego absurdu i gorszej przysługi dla ludzkości w ogóle, jak obstawanie przy tym, że wszyscy ludzie są równi. Najoczywiściej wszyscy ludzie nie są równi, a wszelkie demokratyczne koncepcje, zdążające do zrównania wszystkich ludzi, są tylko wysiłkiem ku zatamowaniu postępu. Henry Ford Jednym z fundamentów współczesnych...
05/12/2004
Wprawdzie roztropność nakazuje nie zmieniać od dawna ustalonych rządów dla błahych powodów i przemijających przyczyn; doświadczenie też wszystkich czasów przekonywa, iż ludzie raczej skłonni są do znoszenia wszystkiego, dopóki to jest możliwe, aniżeli do wywalczenia praw swoich przez burzenie tych form rządu, do których przywykli. Lecz jeśli...
02/12/2004
Nasze zgromadzenie jest zwycięstwem. Mao Zedong nie żyje. Święcimy triumf dialektyki. Jego śmierć jest dobra. Od czasów starożytnych aż do dziś nikt nie zawiódł, wszyscy umierali. To jest prawo fizycznego rozwoju. Mao Zedong w projekcie mowy pogrzebowej na swoją cześć Pójść za daleko jest równie źle, jak nie dojść nigdzie....
23/07/2004
Tylko powszechna, dobra edukacja może sprawić, by głos ludu nie brzmiał durnowato, a przecież to ten właśnie głos decyduje w demokracji o jakości władz oraz miewa moc rozstrzygającą w najważniejszych sprawach. Model edukacji klasycznej, pozornie koncentrującej się na rzeczach bezużytecznych, takich jak nauka martwych języków, został dziś...
01/06/2004
Filozof Karol Marks sformułował kiedyś taką oto hipotezę, że historia ludzkości przebiega skokowo. Taki jej charakter Marks uzasadniał tym, że kultura materialna, zwana przez niego bazą, miała rozwijać się samorzutnie i w miarę równomiernie, podlegając nieustannemu postępowi, podczas gdy kultura duchowa, w języku Marksa nadbudowa, miała...
29/05/2004
Z całym szacunkiem dla masonerii, służb specjalnych, mędrców Syjonu, Opus Dei, corpus delicti, profesorów, magów, astrologów – historia bywa nader niesterowna, prawda? Okazuje się, że można mieć cały rządowy worek z prezentami, dogadaną większość, swojego prowadzącego obrady i swoich liczących głosy, a mimo to uzyskać niekorzystny wynik...
20/05/2004
WSTĘP Jaka jest odpowiedź?... W takim razie: jakie jest pytanie? Gertruda Stein, ostatnie jej słowa Na pracę poniższą składa się kilkanaście tysięcy słów, z czego kilkaset, czyli parę procent, stanowią różne deklinacje słowa „władza”. Mimo to mam wrażenie, że nie wszystko o władzy powiedziałem, co byłoby trzeba, ale jakoś teraz...
19/05/2004
ROZDZIAŁ IV. SIŁA WŁADZ Gdy stracił nadzieję otrzymania prowincji, ubiega się o urząd najwyższego kapłana, sypnąwszy na ten cel pieniędzmi bez miary. Obliczając wówczas wielkość swoich długów, tak podobno zapowiedział matce całującej go na pożegnanie, gdy rankiem szedł na wybory: „jeśli nie zostanę kapłanem najwyższym, nie powrócę...
15/05/2004
Dzisiejsze wyalienowanie elit przypomina trochę sytuację z końca lat osiemdziesiątych. Pan Jerzy Urban, wówczas wróg publiczny, dziś autorytet moralny Polaków, tak pisał w swoim „Alfabecie” o: Czarzastym - niech imię jego będzie zapomniane, szefie ostatniej kampanii wyborczej PZPR: Martwił się on [ten Czarzasty bezimienny], aby zwycięstwo PZPR...
18/04/2004
WSTĘP Państwo oraz społeczeństwo oświeceniowe z jego rozumieniem obywatelstwa i demokracji, z wzajemnym ograniczaniem się trójdzielnych władz – to już mocno zużyta formuła, która przestaje właściwie regulować czy nawet nazywać rzeczy. Świat szybkiego transportu, natychmiastowej łączności, mediów elektronicznych, wirtualnych finansów,...
15/02/2003
Jakość demokracji europejskich budzi coraz większe zniesmaczenie resztek nieupolitycznionych elit, a tzw. prości ludzie z jednej strony dość powszechnie krytykują nieuczciwość, niekompetencję i degenerację elit politycznych, z drugiej jednak strony ciągle przedłużają im mandat. Solidarność polityków stworzyła beznadziejną sytuację, w...
08/12/2002
ROZWAŻANIA NAD NATURĄ I PRZYCZYNAMI UBÓSTWA NARODÓW WSTĘP Ideologia bywa myląco łatwą alternatywą wiedzy. Niektórzy są tak zaabsorbowani ideologicznymi kontrowersjami, że brakuje im czasu na naukę, która bywa przecież prostsza od polemik.1/ Istnieją oczywiście i pewnie zawsze będą istnieć dylematy nierozpoznane czy nawet...
02/12/2002
Do czego służy pieniądz? Nieprawdą jest, że do zaspokajania potrzeb, bo jego materialna postać jest zazwyczaj licha i mało użyteczna, zresztą coraz częściej pieniądz bywa dematerializowany. A jeśli abstrahować od formy materialnej, to czym formalnie jest pieniądz? Z tym bywało różnie. Czasem pieniądz przedstawiał samoistną wartość, na...
21/11/2002
Prosty model rezonansu Rozważmy modelową giełdę, na której są notowane tylko dwie spółki: np. C-Cola i P-Cola. Sprzedają one podobne napoje gazowane pod własnymi markami. Podobne są również opakowania i ceny obu napojów. Porównywalne niech będą także całe firmy: niechaj mają początkowo identyczne wielkości kapitałów, aktywów, kosztów i...
14/10/2002
Nie rozumiem agresywnej krytyki, jaką wywołał projekt Ministra Kołodki, aby podatek dochodowy od osób fizycznych wynosił 7,5% samodzielnie określonego przez podatnika dochodu i był pobierany co 5 lat. Czy krytycy projektu Pana Ministra naprawdę wolą nieustannie gromadzić różne rachunki, śledzić zmieniające się jak pogoda przepisy, szukać...
10/10/2002
Obowiązujący współcześnie ustrój gospodarczy i podatkowy wielokrotnie zwiększa koszty pracy. Ustrój ten, w obszarze prostych dóbr i małych firm, pozostawia pracownikom zazwyczaj od 20% do 30% siły nabywczej, jaką mieliby w gospodarce naturalnej. Liczbę tę można traktować jako swoisty indeks wolności gospodarczej. Jego przeciętna wartość – 25% –...