Maciej Karwowski

01/02/2009
NIE TYLKO O AGENTACH Inicjatywa wysunięta w Senacie przez najbardziej zasłużonego w Polsce obrońcę praw człowieka, p. Zbigniewa Romaszewskiego spotkała się z tak pełnym humanizmu oburzeniem, tak nacechowanymi troską objawami umiłowania najszlachetniejszych ideałów przez Najwyższe Autorytety, że aż serce rośnie i raduje się dusza. Dopisało też...
10/12/2008
NIE TYLKO O AGENTACH Inicjatywa wysunięta w Senacie przez najbardziej zasłużonego w Polsce obrońcę praw człowieka, p. Zbigniewa Romaszewskiego spotkała się z tak pełnym humanizmu oburzeniem, tak nacechowanymi troską objawami umiłowania najszlachetniejszych ideałów przez Najwyższe Autorytety, że aż serce rośnie i raduje się dusza. Dopisało też...