Łukasz Starzewski

03/02/2009
RAPORT ROKITY _________________________________________________________________________ Łukasz Starzewski Ostatnia Komisja Sejmu PRL Na zakończenie dwuipółletniej działalności Sejm PRL X kadencji raz jeszcze zawiódł - wystarczająco już przedtem nadwerężone - oczekiwania społeczne. Związane one były z efektami prac powołanej w...
02/12/2008
ZA GRANICĄ ________________________________________________________________ Łukasz STARZEWSKI POŻEGNANIE Z JUGOSŁAWIĄ Częściowe wyzwolenie krajów Europy Wschodniej od komunizmu, panującego w tym regionie przez blisko pół wieku, ujawniło ich zacofanie społeczne, gospodarcze i polityczne. Droga powrotna do gospodarki rynkowej, na jaką wkroczyły...
06/11/2008
CO PISZĄ INNI ________________________________________________________________ ŁUKASZ STARZEWSKI W poszukiwaniu ładu utraconego Wydawany przez Caspara von Schenka-Notzinga dwumiesięcznik „Criticon” (Nr 120, lipiec-sierpień 1990) przedstawia sylwetki dwóch myślicieli, których intelektualny dorobek stanowi ramy wyznaczające obszar...
04/11/2008
CO PISZĄ INNI ________________________________________________________________ ŁUKASZ STARZEWSKI KONIEC „TRZECIEJ DROGI” Pod takim właśnie tytułem wpływowy kwartalnik amerykańskich neokonserwatystów „The National Interest” (nr 20, lato 1990 r.) zamieścił artykuł Seymoura Martina Lipseta. Podjął on temat, który nie tylko z perspektywy...
04/11/2008
ZA GRANICĄ... _________________________________________________________________ ŁUKASZ STARZEWSKI Wokół amerykańskiEGO „Interesu narODOWEGO” Truizmem jest twierdzenie, że polityka Stanów Zjednoczonych wywierała w ostatnich dziesięcioleciach zasadniczy wpływ na oblicze współczesnego świata. Aktywność polityczną Ameryki na scenie...
04/11/2008
Jacek Laskowski, Łukasz Starzewski Nieistniejąca polityka Rocznica powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego zaowocowała licznymi wypowiedziami oceniającymi dokonania i zaniechania ekipy rządzącej Polską od 12 września 1989 roku. Komentatorzy sceny politycznej koncentrowali się - co nie jest wszak rzeczą dziwną - przede wszystkim na...