Leszek Morfeusz

27/08/1983
Leszek Morfeusz „Możemy realizować tylko program wschodni, ponieważ programem wschodnim Polska stoi i upada”. J. Mieroszewski. Stwierdziliśmy, że w interesie Polski NIE leży powstanie Rosyjskiej Federacji Demokratycznej, lecz niepodległych państw, które będą skłonne co najmniej do współpracy z Rzeczpospolitą Polską, albo utworzenia razem z nami...
24/12/1982
Przystępując w przyszłości do działalności pod wyżej podanymi hasłami pragnęlibyśmy jasno określić co przez nie rozumiemy, aby nie powstały żadne pomyłki bądź nieporozumienia związane z wieloznacznością tych terminów. WOLNOŚĆ Przez wolność rozumiemy nie tylko wolność korzystania ze wszystkich praw obywatelskich i swobodę kształtowania się...
24/10/1982
I. Nie można odsuwać w nieskończoność wypracowania polskiej polityki – wschodniej – wobec Ukraińców, Białorusinów, Bałtów, – południowej – wobec Czechów, Słowaków, Rumunów, Węgrów i narodów bałkańskich, – niemieckiej – wobec narodu jako całości, obawiając się przeciwdziałania komunistycznej propagandy i polskich uprzedzeń narodowych (Ukraińcy –...
24/09/1982
Rozpatrzymy problem kierunków polityki zagranicznej, jakie należałoby obrać, aby zapewnić naszemu krajowi TRWAŁĄ niepodległość. Okres międzywojenny wykazał, że o ile w szczególnie sprzyjających okolicznościach (osłabienie Rosji) możemy odzyskać i utrzymać niepodległość (1920 – bitwa warszawska), o tyle zagraża jej stałe porozumienie Rosji z...