Leopold Tyrmand

14/06/2012
Ponad rok temu Kałużyński wrócił do Polski i związał się z ,.Nową Kulturą", literacką urzędówką reżymu. Wstrzelił się od razu w dobry genre: niby wielce krytyczny, wręcz napastliwy popularyzator lektur z Zachodu, tych, co nie czytujemy, bo u nas nie ma, ale o nich wiemy, bo głośno na świecie. W ten sposób stał się monopolistycznym pośrednikiem...
14/06/2012
Słów parę o instytucji pokazów filmowych, bardzo interesującej. Zbiera się na nich elita. Jest to słowo pokraczne i mało precyzyjne, ale lepszego nie ma dla określenia zjawiska. W każdej złożonej społeczności elity są różne. W demokracjach elity współżyją, konkurują, zwalczają się, lecz w zasadzie ich wpływy są zrównoważone. W komunizmie elity są...