Lech Wojciechowski

17/05/2012
Na Węgrzech, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, znajdujących się w orbicie wpływów Związku Sowieckiego, demokratyczne formy życia politycznego zaczęły odradzać się w końcu lat osiemdziesiątych, po niemal półwiekowej przerwie. Wraz z wprowadzaniem przez komunistów pierestrojki poszerzał się margines wolnych inicjatyw podejmowanych...