Lech Pruchno-Wróblewski

13/05/2003
Afera Rywina dla wszystkich zainteresowanych, a sądzić należy, iż całą sprawą interesuje się większość społeczeństwa, potwierdza fakt istnienia nieformalnych układów politycznych i biznesowych. Kapitalizm polityczny, o którym tak często była mowa w ostatnich latach, nabrał kształtu oficjalnego, wręcz medialnego. Celowo użyłem słowa potwierdza...
20/10/2002
Wyniki wyborów 2001 roku stały się powszechnym szokiem dla środowisk prawicowych, nie stały się jednak ich katharzis. Prawica reprezentowana w Sejmie przez Platformę Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość oraz część Polskiego Stronnictwa Ludowego i Ligi Polskich Rodzin jest niewidoczna i nieskuteczna. Jej trwanie w świadomości społecznej...